ОбговоренняДійсно, об’єднання громад має відбуватися в межах області. Так прописано у законі про добровільне об’єднання громад. І змін, які б дозволяли об’єднуватися громадам різних областей, наскільки нам відомо, поки не передбачається.
Отже можемо вам порадити об’єднуватись з громадами вашої області, а з громадою сусідньої області продовжувати будувати відносини, але вже за іншим законом - про співробітництво територіальних громад.
Якщо за результатами громадських слухань (а вони – обов'язкова процедура процесу об’єднання громад) більшість населення висловила бажання об’єднуватися, то які аргументи у народних депутатів не робити цього? Народні депутати представляють позицію своїх виборців, мають виконувати їхнє волевиявлення. Отже працюйте зі своїми депутатами, дайте їм зрозуміти, що рішення про розвиток вашої громади залежить не лише від їхнього бажання. Якщо ж народні депутати навіть не розглянули пропозицію міста до об'єднання, то у вас є право і без депутатів виступити з зустрічною пропозицією до громади міста, тобто самим стати ініціатором об'єднання і разом з головою громади винести її на розгляд своєї ради, як і передбачено статтею 5 закону про добровільне об'єднання територіальних громад:
Ініціаторами добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст можуть бути:
1) сільський, селищний, міський голова;
2) не менш як третина депутатів від загального складу сільської, селищної, міської ради;
3) члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи;
4) органи самоорганізації населення відповідної території (за умови представлення ними інтересів не менш як третини членів відповідної територіальної громади).
Така ситуація, на жаль, типова. Серед громад, яким логічно і вигідно об’єднатись заради подальшого розвитку, часто знаходяться хоча б одна, яка не хоче, боїться, або просто не квапиться. В результаті об’єднання не відбувається, бо така громада не відповідає перспективному плану, а значить не може претендувати на нові повноваження і ресурси під них.
Таким чином, громади, які хочуть об’єднатися, стають заручниками сусідів, які цього не бажають, як відбулося і в вашому випадку.
І змусити сусідів до об’єднання ніхто не може, бо цей процес добровільний.
Зараз з подібних ситуацій виходять довгими переговорами, поясненням переваг об’єднання, у тому числі фінансових. Проте умовити будь-кого просто словами і обіцянками кращого життя завжди дуже складно.
Але ніщо так не стимулює до змін, як успіхи сусіда.
Законодавці це врахували. І як результат, зараз у парламенті вже зареєстровано законопроект №4772, в якому йдеться, що об'єднана громада визначається спроможною навіть тоді, коли кількість її населення становить не менше половини кількості населення громад, які мали об’єднатися відповідно до перспективного плану формування спроможних громад. Цей законопроект також передбачає просту процедуру приєднання сусідніх громад до вже створеного об’єднання.
Прийняття цього законопроекту дозволить вашій об’єднаній, хоч поки і не в оптимальному складі, громаді отримати усі переваги об’єднання (повноваження та ресурси), стати на шлях розвитку, показати сусідам успіхи і в майбутньому приєднати до себе ті громади, які зараз вагаються або сумніваються у доцільності об’єднання.
Очікуємо, що цей законопроект буде прийнятий найближчим часом.
Отже, не зупиняйтеся. Об’єднання громад - це в будь-якому випадку розвиток, а зволікання – втрата часу для розвитку.
Обласні і районні адміністрації – це представники державної влади на місцях, яким сьогодні обласні та районні ради делегують більшість своїх повноважень. Це неефективно та нелогічно і суперечить принципам закладеним у Європейській хартії місцевого самоврядування, яка вже є частиною нашого законодавства, і у Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, прийнятої Урядом ще 2014 року.

Щоб змінити цю неефективну систему, слід внести відповідні зміни до Конституції України (відповідний законопроект прийнято Верховною Радою у першому читанні у 2015 року).

Проектом змін до Конституції у частині децентралізації передбачено, що представники держави на місцях не зникають, змінюється лише їхня функція – на контрольно-наглядову (створення інституту префектів). Крім того, зазначеними змінами передбачається, що обласні та районні ради формуватимуть власні виконкоми, тобто зможуть самі (а не через держадміністрації, як сьогодні) виконувати більшість повноважень відповідного рівня самоврядування.

Отже працівники держадміністрацій зможуть у майбутньому або працювати у секретаріатах префекта, або у виконавчих органах обласних та районних рад.

Зазначимо, що перехід від існуючої моделі управління до запропонованої змінами до Конституції не відбудеться одразу. Обов’язково буде певний перехідний період, необхідний для відповідних трансформацій.
Відповідно до частини 3 ст. 8 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» об’єднана територіальна громада є правонаступником усього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що увійшли до її складу.

Крім того, у пункті 39 прикінцевих та перехідних положеннях Бюджетного кодексу вказано, що «районні ради здійснюють передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, відповідних бюджетних установ, розташованих на їхній території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного цим Кодексом».

Наприклад, заклади первинної медицини, надання якої – це повноваження громад, районна рада має передати у комунальну власність об’єднаної громади, а от лікарню вторинного рівня, яка обслуговує жителів декількох громад – ні.
Відповідно до закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад» межі об’єднаної громади визначаються по межах юрисдикції діючих сільських, селищних та міських рад.
Тобто «розривати» межі рад, щоб приєднати одне село до іншої громади не можна.
Закон про добровільне об’єднання не має строку дії, тому поки не можна говорити, що громади з якогось періоду втратять можливість для такого об’єднання.
Але зволікання зі створенням спроможної громади - це втрата часу, який можна використати для розвитку, для поліпшення умов життя мешканців на цій території.
Голову об’єднаної громади і місцевих депутатів обирають мешканці (виборці) усієї громади, тобто кожного міста, селища, села, що входить до її складу. Вибори проводяться на всій території об’єднаної громади.
За умови об’єднання у відповідності до перспективного плану області громади набувають функцій, повноважень та фінансових ресурсів на рівні міста обласного значення, тобто гарантовано (!) отримують 60 % податку на дохід фізичних осіб, який завжди був основним джерелом наповнення бюджетів, а також інші доходи:
• 100% акцизний податок (5%)
• 100% податок на майно
• 100% єдиний податок
• 100% збір за паркування
• 100% туристичний збір
• 100% плата за надання адміністративних послуг
• 25% екологічний податок
• 100% податку на прибуток
• 50% рентна плати за використання лісових ресурсів та води
• 25% рентна плати за користування надрами (без нафти, природного газу, газового конденсату);
• 100% плата за ліцензії та за державну реєстрацію
• 100% адміністративні штрафи та штрафні санкції
• 100% дивіденди
• 100% місцеві позички та за видачу місцевих гарантій;
• 1,5% -3,5% від обсягу продажів продукції (угоди про розподіл продукції)
• 90% коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення;
• 100% власні доходів бюджетних установ.
Крім того, об’єднані у відповідності до перспективного плану громади отримають підтримку від держави на розвиток інфраструктури - кошти з Державного фонду регіонального розвитку, а також субвенції з державного бюджету на формування відповідної інфраструктури...
До бюджетів таких громад зараховуються також медична та освітня субвенції...

Дуже детально про доходи та видатки об'єднаних громад йдеться у моніторингу Мінрегіону: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/dobrovil-ne/ob-yednani-terytorial-ni-hromady/finansova-detsentralizatsiya-v-diyi/
Там відомості про бюджети усіх громад, які об'єдналися минулого року .
Може.

Згідно із частиною 2 статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування» староста є посадовою особою місцевого самоврядування.
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 3, статті 25 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року № 1700-VII посадовим особам місцевого самоврядування забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.
Зараз процес об’єднання територіальних громад виключно добровільний. Тобто громаду у вашому випадку створити, звичайно, можна.
При цьому слід розуміти, що об’єднання по перспективному плану – це гарантія того, що громада отримає повноваження і ресурси від держави, перейде на інший рівень управління територією, отримає значні перспективи до розвитку.
Визнання державою спроможним об’єднання громад, яке не на 100% відповідає існуючому перспективному плану, сьогодні під питанням. У разі прийняття законопроекту про дооб’єднання громад, що вже зареєстрований у Верховній Раді, громади, які на 50 і більше відсотків відповідають перспективному плану теж визнаватимуться спроможними. Але поки цей законопроект проходить комітет Верховної ради.
За діючим законодавством це, звичайно, можна зробити, але процедура надто складна, бо повністю повторює процедуру створення нової об'єднаної громади, і завершується проведенням перших виборів на території всієї об'єднаної громади.
Але у Верховній Раді вже зареєстровано законопроект, який дозволяє місцевим радам приєднуватися до вже створеної об'єднаної громади за спрощеною процедурою.
З деталями цього законопроекту можна ознайомитися тут: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59314
Не зовсім зрозуміло про центр громади у місті, яке не буде входити до складу цієї громади...

А щодо ініціаторів об'єднання, то за законом про добровільне об'єднання територіальних громад ініціаторами можуть бути:
1) сільський, селищний, міський голова;
2) не менш як третина депутатів від загального складу сільської, селищної, міської ради;
3) члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи;
4) органи самоорганізації населення відповідної території (за умови представлення ними інтересів не менш як третини членів відповідної територіальної громади).
З закону про добровільне об’єднання громад: "Добровільне об’єднання територіальних громад не призводить до зміни статусу населених пунктів сільської чи міської місцевості"
Отже жителі міста залишаються жителями міста, жителі сіл - жителями сіл.
Статус села чи міста не змінюється, але змінюється рівень життя на селі, який поступово наближається до міського, бо рішення і дії місцевої влади, місцеві ресурси спрямовані на розвиток інфраструктури і наближення послуг до людей в усій громаді, а не лише в місті.
Децентралізація передбачає, що більшість ресурсів залишається на місцях і спрямовується на місцеву інфраструктуру, надання послуг, проекти розвитку громади...
Також держава надає кошти спроможним громадам на виконання делегованих повноважень у освіті, медицині тощо.
Отже варто говорити про те, звідки громада може отримувати кошти, скільки з них залишається на місцях і скільки надає державний бюджет.
За умови об’єднання у відповідності до перспективного плану області громади набувають функцій, повноважень та фінансових ресурсів на рівні міста обласного значення, тобто гарантовано (!) отримують 60 % податку на дохід фізичних осіб, який завжди був основним джерелом наповнення бюджетів, а також інші доходи:
• 100% акцизний податок
• 100% податок на майно
• 100% єдиний податок
• 100% збір за паркування
• 100% туристичний збір
• 100% плата за надання адміністративних послуг
• 25% екологічний податок
• 100% податку на прибуток
• 50% рентна плата за використання лісових ресурсів та води
• 25% рентна плата за користування надрами (без нафти, природного газу, газового конденсату);
• 100% плата за ліцензії та за державну реєстрацію
• 100% адміністративні штрафи та штрафні санкції
• 100% дивіденди
• 100% місцеві позички та за видачу місцевих гарантій;
• 1,5% -3,5% від обсягу продажів продукції (угоди про розподіл продукції)
• 90% коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення;
• 100% власні доходів бюджетних установ.
Крім того, об’єднані у відповідності до перспективного плану громади отримають підтримку від держави на розвиток інфраструктури - кошти з Державного фонду регіонального розвитку, а також субвенції з державного бюджету на формування відповідної інфраструктури...
До бюджетів таких громад зараховуються також медична та освітня субвенції...

Дуже детально про доходи та видатки об'єднаних громад йдеться у моніторингу Мінрегіону: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/dobrovil-ne/ob-yednani-terytorial-ni-hromady/finansova-detsentralizatsiya-v-diyi/
Там відомості про бюджети усіх громад, які об'єдналися минулого року .
Така форма є у посібнику АМУ (в кінці) у вільному доступі:
http://auc.org.ua/sites/default/files/spromozhni_gromady.pdf
Експерти рекомендують приблизно таку мінімальну структуру виконавчих органів об'єднаних громад:
1. Голова територіальної громади
2. 2-3 заступники голови територіальної громади
3. Секретар ради територіальної громади
4. Фінансове управління
5. Відділ комунальної власності та земельних відносин
6. Сектор з юридичних питань
7. Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури
8. Відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій
9. Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва
10. Служба містобудівного кадастру
11. Загальний відділ
12. Сектор організаційно-кадрової роботи
13. Відділ ведення Державного реєстру виборців
14. Центр надання адміністративних послуг
15. Дозвільний центр
16. Сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і територій
17. Архівний відділ
18. Відділ освіти, молоді та спорту
19. Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації
20. Управління соціального захисту населення та праці
21. Служба у справах дітей, центр сім’ї та молоді, центр обліку бездомних осіб
22. Відділ охорони здоров’я
23. Сільські старости

Щодо депутатів.
За законом про місцеві вибори, кількість депутатів у радах громад залежить від кількості виборців у цій громаді:
1) до 1 тисячі виборців - 12 депутатів;
2) від 1 тисячі до 3 тисяч виборців - 14 депутатів;
3) від 3 тисяч до 5 тисяч виборців - 22 депутати;
4) від 5 тисяч до 20 тисяч виборців - 26 депутатів;
5) від 20 тисяч до 50 тисяч виборців - 34 депутати;
6) від 50 тисяч до 100 тисяч виборців - 36 депутатів;
7) від 100 тисяч до 250 тисяч виборців - 42 депутати;
8) від 250 тисяч до 500 тисяч виборців - 54 депутати;
9) від 500 тисяч до 1 мільйона виборців - 64 депутати;
10) від 1 мільйона до 2 мільйонів виборців - 84 депутати;
11) понад 2 мільйони виборців - 120 депутатів.
Право на об’єднання має кожна громада в країні. Але об’єднання громад декількох сіл ще не означає створення спроможної громади. Тому вам потрібно поставити запитання так: чи зможуть наші три села стати спроможною громадою - тобто громадою, яка в результаті об’єднання буде здатна не лише утримувати апарат місцевих чиновників, а забезпечити належний рівень надання послуг у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, чи є в нас на це відповідні кадри, інфраструктура та фінанси, або хоча чи є у нас в громаді достатньо дітей і молодих сімей, які в майбутньому забезпечать її розвиток?
Згідно статті 89 Бюджетного кодексу, видатки на освіту та охорону здоров’я здійснюються з бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад. (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page9)
Тобто, якщо громада створена не за перспективним планом, освіта та медицина в ній фінансуватиметься з районного бюджету, отже і субвенція йтиме на районний рівень.

ТОП-17 питань

Децентралізація – це передача значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування. Так, аби якомога більше повноважень мали ті органи, що ближче до людей, де такі повноваження можна реалізовувати найбільш успішно.


Місцеве самоврядування – це коли мешканці в містах, селах, селищах самі господарюють у себе вдома. Люди обирають місцеві ради та їх голів. Їх і вповноважують вирішувати більшість важливих питань.
Органи місцевого самоврядування відповідають за шкільну і дошкільну освіту, охорону здоров’я первинного рівня (поліклініки, фапи), заклади культури, благоустрій – освітлення вулиць, стан доріг, прибирання, громадський порядок і багато інших, важливих повсякденних питань.
Суть реформи: віддати право самостійно вирішувати всі ці питання громадам – мешканцям міст, сіл, селищ.
Було, але дуже обмежене. Щоб зробити щось корисне в своєму місті, місцевій владі треба мати на це кошти. А власних коштів у місцевих влад майже й не було. Ті податки, що сплачували підприємства і люди, які там працювали, чи не повністю забирали в Київ – в держказну. Далі з Києва чиновники вирішували – кому і скільки дати. Часто рішення, чи дати на місцеві потреби гроші – приймали через «відкат». На всіх рівнях – в міністерствах, в обласних адміністраціях, районних.
Насправді в Україні існувало не самоврядування, а корупційна вертикаль. Її щороку зміцнювали. Тож місцеве самоврядування якщо й могло якось діяти, то всупереч системі, а не завдяки їй.
Через децентралізацію влади. Реформа місцевого самоврядування передбачає: право вирішувати – тобто передачу повноважень, і спроможність - тобто передачу коштів громадам. Це буде закріплено і в Конституції України, і у багатьох законах. Це визначить нові правила, як працюватиме система влади.
Слід ліквідувати усі ті надбудови, які створювали, аби лиш централізувати владу й фінанси. Для цього треба змінити багато законів.
Суть перетворень, що пропонує реформа децентралізації: органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування нарешті почнуть займатися властивими для них справами. Й люди отримають можливість творити (через вибори) органи місцевого самоврядування у громаді, районі та області.
Своєю чергою, органи місцевого самоврядування різних рівнів –громади, району, області – отримають повноваження, та під повноваження – необхідні ресурси. Буде запроваджено відповідальність органів місцевого самоврядування перед виборцями за ефективність своєї роботи, а перед державою – за законність.
У старій системі влади багато в регіоні залежало від голови ОДА – «губернатора». Він був абсолютною владою на території регіону. Так само, як практично вся влада в Україні була зосереджена в руках Президента. Дехто вірить , якщо, мовляв, такий голова буде обраний людьми, то все одразу зміниться, і цей керівник дбатиме про людей. Насправді, якщо у будь-кого багато влади, то це не демократія. Так можемо отримати країну не з одним, а з понад двадцятьма князьками у своїх регіонах.
Коли повнота влади переходить на місцевий рівень, на той рівень, який є найближчим до людей, – це і є справжня децентралізація. На вищому рівні (район, далі – область, держава) залишаються лише ті питання, які є спільними для громад. На обласному (регіональному) рівні це спеціалізована медицина, вищі навчальні заклади, дороги обласного значення, напрями регіонального економічного розвитку тощо.
У цьому ж і принципова відмінність передачі повноважень при децентралізації vs федералізації. У децентралізованій унітарній державі є найбільш спроможними два рівні публічної влади: національний, та місцевий. Саме тут принципова відмінність від федеративної держави, де навпаки – домінуючий рівень є регіональний і найбільше повноважень та ресурсів збирають на рівні регіону.Така концентрація призводить до формування регіональних політичних еліт, які не дуже готові для національного рівня, але надто амбітні, щоб залишатися регіональною елітою. Їм здається, що саме вони є більш кваліфіковані, ніж місцеві чи національні еліти, і що саме регіон має все більше перебирати на себе повноважень. Так починається регіональний сепаратизм.
Федералізація означає передачу значних повноважень на рівень регіонів (області), а реформа місцевого самоврядування робить ставку на громади (людей).
Передавати ресурси і повноваження лише на регіональний рівень - ризиковано. Адже так можна відтворити централізовану та корумповану систему влади, тільки на регіональному рівні.
Але є й інші ризики. Побудова влади за федеральним принципом загрожує тим, що місцеві політики можуть роздмухувати сепаратизм. І використовувати задля цього місцевих мешканців, протиставляти людей. Замість того, аби опікуватись благоустроєм на місцях. Найголовніше – федералізація створить проблеми для ухваленні рішень у країні в цілому. Серед федерацій такі приклади є, коли політики блокують одне одного замість пошуку спільного рішення. Сепаратисти є в різних країнах, особливо це характерно для федеративних країн, а також для країн, де регіони мають надмірні повноваження.
Чим більше життєво важливих і дійсно актуальних для людей питань буде виведено за межі політики, тим більше люди виграють і тим стабільніше житиме Україна. Сьогодні важливо створити сильне місцеве самоврядування як основу єдиної стабільної України, а решту питань (мовних, культурних особливостей окремих територій) можна вирішувати поступово шляхом конструктивного політичного діалогу.
Коли формуватиметься перелік повноважень місцевого самоврядування на різних рівнях (громада – район – область), в обговоренні візьмуть участь представники органів місцевого самоврядування, у тому числі, зі східних та південних регіонів країни. Так, як це було, коли формували Концепції реформи.
На обласному та районному рівнях обиратимуть депутатів відповідних рад. Вже ради будуть обирати голів рад, які очолять виконкоми. Така система сьогодні працює в містах. І досить непогано навіть в умовах централізованої влади. Відмінність лиш у тому, що у містах голів мешканці обирають прямим голосуванням. Це виправдано, бо у міських голів (рівень громади) – великий обсяг завдань, а буде ще більший. На рівні району та області, коло завдань буде вужчим. Та й міський голова (голова громади) буде ближче до людей – мешканцям легше його контролювати, тоді як керівників вищого рівня контролюватимуть депутати.
Ні. В цьому полягає одна з важливих рис місцевого самоврядування. На кожному рівні є свої повноваження (завдання, чим займаються). Вони не перетинаються. Ті, хто, відповідає за ремонт доріг обласного значення, не має командувати тими, хто займається місцевими дорогами. В цьому немає потреби. Органи місцевого самоврядування підпорядковуються тільки закону і тим людям, які їх обирають.
За роки незалежності усі ті, хто не хотіли реформувати місцеве самоврядування, говорили, начебто громади не готові взяти на себе управління. Мовляв, нема підготовлених кадрів, на місцях буде хаос і корупція.
Це лиш відмовки.
Подивимося на сусідів в Європі. Практично усюди система влади побудована саме таким чином. І доводить свою ефективність. Чому? Бо якщо проблеми вирішують ті люди, які реально їх відчувають, то вони й зацікавлені в тому, щоб зробити все якнайкраще.
Помилково вважати, що на місцях люди гірші – менш чесні, менш освічені, менш відповідальні, аніж столичні чиновники. Утім, місцеві мешканці справді хочуть розвивати свою громаду (село, селище чи місто) – тож будуть шукати найкращі рішення, а також - вчитись. Ще й самі люди будуть на своїх місцевих обранців тиснути, щоб вони працювали професійно і відкрито. Тому нова система швидко почне сама себе вдосконалювати, залучати нових, грамотних і відповідальних людей. А завдання держави на етапі реформи – допомогти людям на місцях освоїти нові повноваження.
Головними, хто контролюватиме владу на місцях, є самі люди. В законі про місцеве самоврядування обов’язковими нормами є залучення мешканців – членів громад – до роботи спільно. Також має бути закон про місцевий референдум, який, дозволить відкликати депутатів місцевих рад і голів громад. Чим сильнішою буде громада, тим сильнішим буде місцеве самоврядування.
Реформа передбачає створення й державних представництв. Мова йде про невеликі структури, основними функціями яких є контрольно-наглядова (вони стежитимуть за дотриманням законодавства органами місцевого самоврядування) і координаційна (координація роботи органів держвлади на території). Якщо органи місцевого самоврядування приймуть незаконні рішення, голови держпредставництв зможуть зупинити такі рішення і звернутись до суду.
В старій системі органи місцевого самоврядування завжди були на другорядних позиціях. На них покладали відповідальність, але не забезпечували інструментами.
У концепції реформи і у пропозиціях щодо змін в Конституції чітко сказано: повноваження органів місцевого самоврядування мають забезпечити фінансами.
Органи місцевого самоврядування матимуть, зокрема, частку від загальнонаціональних податків (а не тільки дотації). Якщо у місцевої влади через державні рішення виникнуть додаткові витрати, то це теж компенсує держава.
Механізм розподілу податків між органами різного рівня і державою визначать у змінах до Бюджетного кодексу. Ці процеси моделюють спільно з польськими експертами. Фахівцями, які вже робили такі розрахунки для реформи місцевого самоврядування в Польщі.
Реформа не передбачає змін меж областей (регіонів). Змінимо систему управління на обласному рівні.
Якщо говорити про рівень районів і громад, то варто знати: в Україні нерівномірний адміністративно-територіальний поділ. Всього в країні близько 12 000 громад (сіл, селищ, міст), серед яких є навіть громади, де менше ста осіб. Створити повноцінне самоврядування в такому селі неможливо. Тому реформа підштовхне громади до об’єднання.
Будуть стимули саме для добровільного об’єднання невеличких громад. Серед законопроектів, що підготовлені в рамках реформи, - закон про добровільне об’єднання громад і про співпрацю між громадами.
Ці закони визначають механізм, як громади можуть об’єднувати зусилля. Щоб вирішити прості спільні проблеми. А право громад – вирішувати, скористатись цим, чи ні. Та чим більш сильними, спроможними (гроші, ресурси) будуть громади, тим більше функцій зможуть виконувати для мешканців та розвитку своїх територій.
Сьогодні можна лише з жалем говорити, що така реформа не відбулась раніше. У центральної влади не було волі, рішучості і готовності поділитись повноваженнями та ресурсами.
Пострадянські і постсоціалістичні країни, які провели реформу, сьогодні значно випереджають Україну в соціально-економічному розвитку. Завдяки реформі вони включили в роботу те, що є найбільш цінним капіталом будь-якої держави, – інтереси людей. І навпаки прибрали головну перешкоду на шляху успіху та добробуту, – корупцію.
Реформа, яка передбачає передачу в місцеві бюджети частки загальнонаціональних податків, створює економічну зацікавленість громад в розвитку нових виробництв, підтримці бізнесу тощо.
Децентралізація і дерегуляція прибирає штучні перешкоди для бізнесу і підприємницької діяльності – зайві дозволи, інстанції, надмірний контроль. Так країна почне оживати. Окрім того, активні, спроможні та зацікавлені громади – головний рушій на територіальному рівні. Вони стануть підтримкою тих змін, над проведенням яких працює уряд. Тому без реформи місцевого самоврядування всі інші реформи приречені на невдачу – так вже було в попередні роки.
Поглянемо на досвід мешканців Центральної та інших країн Східної Європи. Коли децентралізація проходила у Польщі, падіння економіки на рік становило близько 10%, інфляція – близько 500% на рік. На кордонах стояли тоді ще радянські війська. І все ж Польща зробила цю реформу, а сьогодні готова допомогти українцям повторити успіхи та не припуститись помилок, які були на шляху децентралізації.
Те, що пропонує реформа децентралізації, відповідає потребам громадян України, де б вони не мешкали. Повноцінне місцеве самоврядування покаже перспективи розвитку держави. Дасть можливості кожній людині знайти своє місце і впливати на цю перспективу через участь в житті громади, в тому числі економічному. Головне – це поверне людям відчуття власної гідності та спроможності самореалізовуватись в своїй країні.
Важливо ще, що реформа місцевого самоврядування йде в узгодженні з реформою регіональної політики. Так ініціатива знизу має бути підтримана зверху. Завданням державної регіональної політики є підтримка стратегічних для регіонів проектів. Треба «підтягнути» регіони, які відчувають більш гострі економічні труднощі. Саме створення повноцінного місцевого самоврядування, яке може діяти – це передумова розвитку регіонів якраз з врахуванням їх особливостей.
Також у законопроекті про об’єднання громад сказано, що мають враховуватись історичні, природні, етнічні, культурні та інші фактори. Такі, що впливають на стійкість новоутвореної об’єднаної громади.
Концепцію реформи уряд сформував і схвалив на початку квітня 2014 року.
Вже підготовлені і направлені в парламент пропозиції щодо змін у Конституції України. Конституційні зміни необхідні, адже поки там закріплена нинішня система влади з обласними та районними держадміністраціями, недостатніми повноваженнями і фінансовим забезпеченням громад.
Весь пакет законопроектів напрацьовують і скеровують до Верховної Ради. Закон про співробітництво територіальних громад, а також державний бюджет із значним розширенням дохідної бази місцевими бюджетами, які відповідають баченню реформи, прийняті 2014 року. Також була прийнята Державна стратегія регіонального розвитку 2020. У 2015 році мають бути прийняті всі необхідні закони для реформи, та проведені зміни до Конституції, які забезпечать імплементацію реформи вже з поточного року. Та й зрештою, в кінці року можна буде провести місцеві вибори на новій основі, що забезпечить здійснення управління та розвитку громад і територій обраними місцевими радами, які назначатимуть виконкоми, й нестимуть пряму відповідальність перед громадами.
Після Президента, уряду, експертів з європейських інституцій, слово за парламентом. Критичне значення має позиція народних депутатів. Сьогодні громадянський обов’язок всіх, хто розуміє нагальність реформи місцевого самоврядування в Україні, усіма доступними методами впливати на народних депутатів. Аби ті підтримали реформу. Якщо парламент проголосує відповідні зміни до Конституції і надасть конституційну основу для реалізації реформи, такий парламент виконає історичну місію і ввійде в підручники історії України.