ОбговоренняСоціальний захист, надання рівного доступу до освіти та медицини - це обов'язок держави. Вона забезпечує і надалі забезпечуватиме його належний рівень, виділяючи кошти з державного бюджету.
Спроможна ж громада має можливість цей рівень значно підняти, наприклад, за рахунок підвищення якості надання соціальних послуг, їх адресності, створення оптимальної мережі шкіл та закладів первинної медичної допомоги на своїй території тощо.
Загальна кількість депутатів місцевої ради визначається залежно від кількості виборців в громаді.
Стаття 16. закону про місцеві вибори (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/595-19):
2. Загальний склад (кількість депутатів) сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради визначається ... залежно від кількості виборців, які належать до територіальних громад сіл, селищ, міст, проживають на території району в місті, району, області.
3. Загальний склад (кількість депутатів) місцевої ради становить при чисельності виборців:
1) до 1 тисячі виборців - 12 депутатів;
2) від 1 тисячі до 3 тисяч виборців - 14 депутатів;
3) від 3 тисяч до 5 тисяч виборців - 22 депутати;
4) від 5 тисяч до 20 тисяч виборців - 26 депутатів;
5) від 20 тисяч до 50 тисяч виборців - 34 депутати;
6) від 50 тисяч до 100 тисяч виборців - 36 депутатів;
7) від 100 тисяч до 250 тисяч виборців - 42 депутати;
8) від 250 тисяч до 500 тисяч виборців - 54 депутати;
9) від 500 тисяч до 1 мільйона виборців - 64 депутати;
10) від 1 мільйона до 2 мільйонів виборців - 84 депутати;
11) понад 2 мільйони виборців - 120 депутатів.

Отже, скажімо, в об’єднаній громаді 6 тис. виборців. За законом, загалом у раді такої громади має бути 26 депутатів.
Територіальна виборча комісія визначає кількість округів в громаді, знову ж пропорційно кількості виборців у селах і селищах, що входять до складу громади. Тобто в одному окрузі може бути два маленьких села. І навпаки – у великому селі може бути два і більше округи…
Цей пункт має бути у Положенні про старосту, яке затверджує рада об'єднаної громади.
Якщо його немає, ваші місцеві депутати можуть ініціювати внесення цього пункту до Положення.
У вирішенні місцевих питань дуже велику роль сьогодні мають відігравати люди, які представляють громаду.
Громаду вашого села у виконкомі ради об'єднаної громади представляє староста, у раді громаді - ваші депутати.
Ви їх обрали, і вони мають відстоювати ваші інтереси. Працюйте разом з ними, вимагайте офіційних роз'яснень на ваші запити.
Громада села, де є 5 тисяч мешканців, - це гучний голос і великий вплив на місцеву раду і голову об'єднаної громади.
Відповідно до статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
3. Староста:
1) представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;
2) сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;
3) бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища;
4) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;
5) здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.
Положення про старосту затверджується сільською, селищною, міською радою відповідної об’єднаної територіальної громади.
У Положенні визначаються права і обов’язки старости, порядок його звітності, інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

Відповідно до частин другої та шостої статті 141 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста є посадовою особою місцевого самоврядування, а також за посадою членом виконавчого комітету ради об'єднаної територіальної громади. Рада об'єднаної громади може прийняти рішення про уповноваження старости на виконання повноважень виконавчих органів такої ради, зокрема, визначених підпунктом 5 пункту "б" частини першої статті 38 Закону:
- вчиняти нотаріальні дії з питань, віднесених законом до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад;
- здійснювати державну реєстрацію актів цивільного стану (за винятком виконавчих органів міських (крім міст обласного значення) рад.
При цьому, в Рішенні ради має бути чітко визначено адміністративно-територіальні межі здійснення зазначених повноважень (тобто лише територія відповідного села, селища, на яку поширюються повноваження відповідного старости).

Отже законодавство дозволяє радам усіх об'єднаних громад наділяти старост зазначеними повноваженнями.
Суть децентралізації в тому і полягає, що усі питання, які можуть вирішуватися на місцях - у спроможних громадах - мають там і вирішуватися. Виходячи з цього принципу, вичерпним переліком повноважень старосту має наділяти не Верховна Рада чи Уряд, а рада громади, тобто ті, кому люди на прямих виборах довірили розвиток своїх територій, ті, хто взяв на себе ці повноваження і відповідальність.


Згідно із частиною 2 статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування» староста є посадовою особою
місцевого самоврядування.
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 3, статті 25 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014
року № 1700-VII посадовим особам місцевого самоврядування забороняється:
1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики,
інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено
Конституцією або законами України;
2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або
організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з
управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють
інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської
організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Посадові оклади старост встановлюються змінами до постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 № 268 в частині встановлення посадових окладів сільським, селищним, міським старостам: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/268-2006-%D0%BF
Підпорядкування відділів культури в об'єднаних громадах (якщо вони створені) відноситься до компетенції виконавчих органів об'єднаної громади або ради об'єднаної громади. Методична робота може проводитися районним відділом культури (також і атестація) за умови погодження такої процедури між районною радою та об'єднаною громадою.
Експерти рекомендують погодити процедуру утримання об'єктів права спільної власності між районною радою та об'єднаною громадою.
Для цього потрібно визначити об'єкти, частки у праві власності кожної зі сторін і підписати договір про спільне утримання/управління.
Об'єднана громада не може виділяти кошти на об'єкти, що не перебувають у її власності.
З останнього, що вас може зацікавити, є практичні посібники від Асоціації міст України (їх вже десять). Їх можна прочитати чи завантажити звідси:
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1107
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1405
Ще є матеріали Інституту громадянського суспільства - у них на сайті у розділі "Бібліотеки":
http://www.csi.org.ua/
Об єднання сьогодні відбувається виключно добровільно. Громади за спільним рішенням можуть об'єднуватися так, як забажають.
Держава - районна чи обласна адміністрація, міністерство чи кабмін, їм не може цього не дозволити.
При цьому, лише держава може визнати, чи не визнати вашу громаду спроможною до надання якісних послуг населенню, спроможною до розвитку, а отже, держава вирішуватиме, чи спроможні ви отримати повноваження і ресурси для їх забезпечення.
Щоб держава визнала громаду спроможною, та, за законом, має відповідати затвердженому перспективному плану розвитку громад області.
Щодо можливості подальшого приєднання громад до вже об'єднаної громади, то такий законопроект зараз розробляється експетрами і Мінрегіоном.
В такій ситуації експерти рекомендують затвердити статут об'єднаної громади, де чітко прописати права усіх громад, що об'єдналися, а також мінімальний розмір витрат, який потрібно спрямувати на громаду, яка дає дохід (закріпити у відсотках. наприклад не менше ніж 60% від доходу, який надходить з території села).
Ось коментар членів експертної групи для невідкладного реагування у вирішенні питань об'єднаних територіальних громад, Олександра Врублевського та Наталії Ключник:
Ні чинним, ні проектним законодавством не передбачено право старости мати помічників
(оплачуваних чи на громадських засадах).
Не зважаючи на цю обставину, вважаємо за доцільне передбачити в законі право старости мати помічників
на громадських засадах у кількості, визначеній рішенням ради ОТГ, а порядок відносин між старостою та помічниками має бути регламентовано Положенням про старосту.
У такий спосіб без додаткових фінансових затрат та без збільшення штату посадових осіб місцевого самоврядування можна буде посилити спроможність самих старост.
Ось коментар членів експертної групи для невідкладного реагування у вирішенні питань об'єднаних територіальних громад, Олександра Врублевського та Наталії Ключник:
Ні чинним, ні проектним законодавством не передбачено право старости мати помічників (оплачуваних чи на громадських засадах).
Незважаючи на цю обставину, вважаємо за доцільне передбачити в законі право старости мати помічників
на громадських засадах у кількості, визначеній рішенням ради ОТГ, а порядок відносин між старостою та помічниками має бути регламентовано Положенням про старосту.
У такий спосіб без додаткових фінансових затрат та без збільшення штату посадових осіб місцевого самоврядування можна буде посилити спроможність самих старост.
Ось коментар членів експертної групи для невідкладного реагування у вирішенні питань об'єднаних територіальних громад, Олександра Врублевського та Наталії Ключник:
Ні чинним, ні проектним законодавством не передбачено право старости мати помічників (оплачуваних чи на громадських засадах).
Незважаючи на цю обставину, вважаємо за доцільне передбачити в законі право старости мати помічників
на громадських засадах у кількості, визначеній рішенням ради ОТГ, а порядок відносин між старостою та помічниками має бути регламентовано Положенням про старосту.
У такий спосіб без додаткових фінансових затрат та без збільшення штату посадових осіб місцевого самоврядування можна буде посилити спроможність самих старост.
Відповідного закону ще немає. Отже і процедури виходу поки що немає.
Щоб не повторюватися, ось відповідь на ваше запитання знаного експерта Анатолія Ткачука:
https://www.youtube.com/watch?v=tqWG0W8By44
Сьогодні об’єднання громад відбувається виключно на добровільних засадах. Тобто, якщо громада проти об’єднання, її поки що ніхто не зможе змусити. Якою б не була причина відмови від об’єднання, результат один – в громаді залишається усе так, як було до цього: ті ж повноваження, ті ж ресурси.
Об’єднавшись у відповідності до закону і методики, громада отримує функції, повноваження та фінансові ресурси на рівні міста обласного значення… Простіше кажучи, держава через закон про добровільне об’єднання дала можливість громадам консолідувати зусилля та ресурси і стати спроможними, зробити життя людей в кожному населеному пункті значно комфортнішим, а скористатися цією можливістю, чи ні – це вже питання здорового глузду, а також прояв того, наскільки місцева влада дійсно дбає про майбутнє людей, які мешкають на цій території.
Отже, кількість населення не важлива. Важлива перспектива розвитку громади. Саме спроможність до розвитку, а не спроможність просто фінансувати поточні видатки.
Якщо мається на увазі законодавче забезпечення реформи, то за даними профільного міністерства – Мінрегіону України, прийнято 88 % законів, необхідних для передачі повноважень, ресурсів та відповідальності на місця. Інші 12 % значною мірою залежать від прийняття, чи неприйняття змін до конституції України в частині децентралізації, та в більшості стосуються перерозподілу повноважень між рівнями самоврядування: громадами, районами та регіонами.
Отже, законодавче підґрунтя для створення спроможного базового рівня – громад – є і воно активно впроваджується. Як наслідок, добровільно об’єдналися і отримали повноваження та ресурси вже близько 8 % громад.
Перспективний план – документ, який може змінюватися. Якщо ваша пропозиція обґрунтована, то в ваших силах зініціювати обговорення з головами громад щодо об’єднання, довести його спроможність і перспективність на цифрах, фактах, проектах, провести громадські слухання і домогтися внесення змін до перспективного плану. Але ситуації бувають різні. Інколи громади не хочуть об’єднуватися за перспективним планом з якихсь суб’єктивних причин, або не враховують інтересів інших громад, чим сприяють, наприклад, утворенню білих плям – на території району з’являються «одинокі» громади, або депресивні території, від яких «усі відмовились».
Тому на місці маєте домовитися, як об’єднатися, щоб усі жителі отримали максимально комфортні умови, однакові для усіх перспективи розвитку, а внесення змін до перспективного плану – вже технічна процедура: доводите на рівні області, що ваша громада є спроможною і має перспективи для розвитку, не перешкоджає розвиватися іншим, разом вносите зміни до перспективного плану, затверджуйте його в Кабміні і отримуйте усі переваги від об’єднання.

ТОП-17 питань

Децентралізація – це передача значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування. Так, аби якомога більше повноважень мали ті органи, що ближче до людей, де такі повноваження можна реалізовувати найбільш успішно.


Місцеве самоврядування – це коли мешканці в містах, селах, селищах самі господарюють у себе вдома. Люди обирають місцеві ради та їх голів. Їх і вповноважують вирішувати більшість важливих питань.
Органи місцевого самоврядування відповідають за шкільну і дошкільну освіту, охорону здоров’я первинного рівня (поліклініки, фапи), заклади культури, благоустрій – освітлення вулиць, стан доріг, прибирання, громадський порядок і багато інших, важливих повсякденних питань.
Суть реформи: віддати право самостійно вирішувати всі ці питання громадам – мешканцям міст, сіл, селищ.
Було, але дуже обмежене. Щоб зробити щось корисне в своєму місті, місцевій владі треба мати на це кошти. А власних коштів у місцевих влад майже й не було. Ті податки, що сплачували підприємства і люди, які там працювали, чи не повністю забирали в Київ – в держказну. Далі з Києва чиновники вирішували – кому і скільки дати. Часто рішення, чи дати на місцеві потреби гроші – приймали через «відкат». На всіх рівнях – в міністерствах, в обласних адміністраціях, районних.
Насправді в Україні існувало не самоврядування, а корупційна вертикаль. Її щороку зміцнювали. Тож місцеве самоврядування якщо й могло якось діяти, то всупереч системі, а не завдяки їй.
Через децентралізацію влади. Реформа місцевого самоврядування передбачає: право вирішувати – тобто передачу повноважень, і спроможність - тобто передачу коштів громадам. Це буде закріплено і в Конституції України, і у багатьох законах. Це визначить нові правила, як працюватиме система влади.
Слід ліквідувати усі ті надбудови, які створювали, аби лиш централізувати владу й фінанси. Для цього треба змінити багато законів.
Суть перетворень, що пропонує реформа децентралізації: органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування нарешті почнуть займатися властивими для них справами. Й люди отримають можливість творити (через вибори) органи місцевого самоврядування у громаді, районі та області.
Своєю чергою, органи місцевого самоврядування різних рівнів –громади, району, області – отримають повноваження, та під повноваження – необхідні ресурси. Буде запроваджено відповідальність органів місцевого самоврядування перед виборцями за ефективність своєї роботи, а перед державою – за законність.
У старій системі влади багато в регіоні залежало від голови ОДА – «губернатора». Він був абсолютною владою на території регіону. Так само, як практично вся влада в Україні була зосереджена в руках Президента. Дехто вірить , якщо, мовляв, такий голова буде обраний людьми, то все одразу зміниться, і цей керівник дбатиме про людей. Насправді, якщо у будь-кого багато влади, то це не демократія. Так можемо отримати країну не з одним, а з понад двадцятьма князьками у своїх регіонах.
Коли повнота влади переходить на місцевий рівень, на той рівень, який є найближчим до людей, – це і є справжня децентралізація. На вищому рівні (район, далі – область, держава) залишаються лише ті питання, які є спільними для громад. На обласному (регіональному) рівні це спеціалізована медицина, вищі навчальні заклади, дороги обласного значення, напрями регіонального економічного розвитку тощо.
У цьому ж і принципова відмінність передачі повноважень при децентралізації vs федералізації. У децентралізованій унітарній державі є найбільш спроможними два рівні публічної влади: національний, та місцевий. Саме тут принципова відмінність від федеративної держави, де навпаки – домінуючий рівень є регіональний і найбільше повноважень та ресурсів збирають на рівні регіону.Така концентрація призводить до формування регіональних політичних еліт, які не дуже готові для національного рівня, але надто амбітні, щоб залишатися регіональною елітою. Їм здається, що саме вони є більш кваліфіковані, ніж місцеві чи національні еліти, і що саме регіон має все більше перебирати на себе повноважень. Так починається регіональний сепаратизм.
Федералізація означає передачу значних повноважень на рівень регіонів (області), а реформа місцевого самоврядування робить ставку на громади (людей).
Передавати ресурси і повноваження лише на регіональний рівень - ризиковано. Адже так можна відтворити централізовану та корумповану систему влади, тільки на регіональному рівні.
Але є й інші ризики. Побудова влади за федеральним принципом загрожує тим, що місцеві політики можуть роздмухувати сепаратизм. І використовувати задля цього місцевих мешканців, протиставляти людей. Замість того, аби опікуватись благоустроєм на місцях. Найголовніше – федералізація створить проблеми для ухваленні рішень у країні в цілому. Серед федерацій такі приклади є, коли політики блокують одне одного замість пошуку спільного рішення. Сепаратисти є в різних країнах, особливо це характерно для федеративних країн, а також для країн, де регіони мають надмірні повноваження.
Чим більше життєво важливих і дійсно актуальних для людей питань буде виведено за межі політики, тим більше люди виграють і тим стабільніше житиме Україна. Сьогодні важливо створити сильне місцеве самоврядування як основу єдиної стабільної України, а решту питань (мовних, культурних особливостей окремих територій) можна вирішувати поступово шляхом конструктивного політичного діалогу.
Коли формуватиметься перелік повноважень місцевого самоврядування на різних рівнях (громада – район – область), в обговоренні візьмуть участь представники органів місцевого самоврядування, у тому числі, зі східних та південних регіонів країни. Так, як це було, коли формували Концепції реформи.
На обласному та районному рівнях обиратимуть депутатів відповідних рад. Вже ради будуть обирати голів рад, які очолять виконкоми. Така система сьогодні працює в містах. І досить непогано навіть в умовах централізованої влади. Відмінність лиш у тому, що у містах голів мешканці обирають прямим голосуванням. Це виправдано, бо у міських голів (рівень громади) – великий обсяг завдань, а буде ще більший. На рівні району та області, коло завдань буде вужчим. Та й міський голова (голова громади) буде ближче до людей – мешканцям легше його контролювати, тоді як керівників вищого рівня контролюватимуть депутати.
Ні. В цьому полягає одна з важливих рис місцевого самоврядування. На кожному рівні є свої повноваження (завдання, чим займаються). Вони не перетинаються. Ті, хто, відповідає за ремонт доріг обласного значення, не має командувати тими, хто займається місцевими дорогами. В цьому немає потреби. Органи місцевого самоврядування підпорядковуються тільки закону і тим людям, які їх обирають.
За роки незалежності усі ті, хто не хотіли реформувати місцеве самоврядування, говорили, начебто громади не готові взяти на себе управління. Мовляв, нема підготовлених кадрів, на місцях буде хаос і корупція.
Це лиш відмовки.
Подивимося на сусідів в Європі. Практично усюди система влади побудована саме таким чином. І доводить свою ефективність. Чому? Бо якщо проблеми вирішують ті люди, які реально їх відчувають, то вони й зацікавлені в тому, щоб зробити все якнайкраще.
Помилково вважати, що на місцях люди гірші – менш чесні, менш освічені, менш відповідальні, аніж столичні чиновники. Утім, місцеві мешканці справді хочуть розвивати свою громаду (село, селище чи місто) – тож будуть шукати найкращі рішення, а також - вчитись. Ще й самі люди будуть на своїх місцевих обранців тиснути, щоб вони працювали професійно і відкрито. Тому нова система швидко почне сама себе вдосконалювати, залучати нових, грамотних і відповідальних людей. А завдання держави на етапі реформи – допомогти людям на місцях освоїти нові повноваження.
Головними, хто контролюватиме владу на місцях, є самі люди. В законі про місцеве самоврядування обов’язковими нормами є залучення мешканців – членів громад – до роботи спільно. Також має бути закон про місцевий референдум, який, дозволить відкликати депутатів місцевих рад і голів громад. Чим сильнішою буде громада, тим сильнішим буде місцеве самоврядування.
Реформа передбачає створення й державних представництв. Мова йде про невеликі структури, основними функціями яких є контрольно-наглядова (вони стежитимуть за дотриманням законодавства органами місцевого самоврядування) і координаційна (координація роботи органів держвлади на території). Якщо органи місцевого самоврядування приймуть незаконні рішення, голови держпредставництв зможуть зупинити такі рішення і звернутись до суду.
В старій системі органи місцевого самоврядування завжди були на другорядних позиціях. На них покладали відповідальність, але не забезпечували інструментами.
У концепції реформи і у пропозиціях щодо змін в Конституції чітко сказано: повноваження органів місцевого самоврядування мають забезпечити фінансами.
Органи місцевого самоврядування матимуть, зокрема, частку від загальнонаціональних податків (а не тільки дотації). Якщо у місцевої влади через державні рішення виникнуть додаткові витрати, то це теж компенсує держава.
Механізм розподілу податків між органами різного рівня і державою визначать у змінах до Бюджетного кодексу. Ці процеси моделюють спільно з польськими експертами. Фахівцями, які вже робили такі розрахунки для реформи місцевого самоврядування в Польщі.
Реформа не передбачає змін меж областей (регіонів). Змінимо систему управління на обласному рівні.
Якщо говорити про рівень районів і громад, то варто знати: в Україні нерівномірний адміністративно-територіальний поділ. Всього в країні близько 12 000 громад (сіл, селищ, міст), серед яких є навіть громади, де менше ста осіб. Створити повноцінне самоврядування в такому селі неможливо. Тому реформа підштовхне громади до об’єднання.
Будуть стимули саме для добровільного об’єднання невеличких громад. Серед законопроектів, що підготовлені в рамках реформи, - закон про добровільне об’єднання громад і про співпрацю між громадами.
Ці закони визначають механізм, як громади можуть об’єднувати зусилля. Щоб вирішити прості спільні проблеми. А право громад – вирішувати, скористатись цим, чи ні. Та чим більш сильними, спроможними (гроші, ресурси) будуть громади, тим більше функцій зможуть виконувати для мешканців та розвитку своїх територій.
Сьогодні можна лише з жалем говорити, що така реформа не відбулась раніше. У центральної влади не було волі, рішучості і готовності поділитись повноваженнями та ресурсами.
Пострадянські і постсоціалістичні країни, які провели реформу, сьогодні значно випереджають Україну в соціально-економічному розвитку. Завдяки реформі вони включили в роботу те, що є найбільш цінним капіталом будь-якої держави, – інтереси людей. І навпаки прибрали головну перешкоду на шляху успіху та добробуту, – корупцію.
Реформа, яка передбачає передачу в місцеві бюджети частки загальнонаціональних податків, створює економічну зацікавленість громад в розвитку нових виробництв, підтримці бізнесу тощо.
Децентралізація і дерегуляція прибирає штучні перешкоди для бізнесу і підприємницької діяльності – зайві дозволи, інстанції, надмірний контроль. Так країна почне оживати. Окрім того, активні, спроможні та зацікавлені громади – головний рушій на територіальному рівні. Вони стануть підтримкою тих змін, над проведенням яких працює уряд. Тому без реформи місцевого самоврядування всі інші реформи приречені на невдачу – так вже було в попередні роки.
Поглянемо на досвід мешканців Центральної та інших країн Східної Європи. Коли децентралізація проходила у Польщі, падіння економіки на рік становило близько 10%, інфляція – близько 500% на рік. На кордонах стояли тоді ще радянські війська. І все ж Польща зробила цю реформу, а сьогодні готова допомогти українцям повторити успіхи та не припуститись помилок, які були на шляху децентралізації.
Те, що пропонує реформа децентралізації, відповідає потребам громадян України, де б вони не мешкали. Повноцінне місцеве самоврядування покаже перспективи розвитку держави. Дасть можливості кожній людині знайти своє місце і впливати на цю перспективу через участь в житті громади, в тому числі економічному. Головне – це поверне людям відчуття власної гідності та спроможності самореалізовуватись в своїй країні.
Важливо ще, що реформа місцевого самоврядування йде в узгодженні з реформою регіональної політики. Так ініціатива знизу має бути підтримана зверху. Завданням державної регіональної політики є підтримка стратегічних для регіонів проектів. Треба «підтягнути» регіони, які відчувають більш гострі економічні труднощі. Саме створення повноцінного місцевого самоврядування, яке може діяти – це передумова розвитку регіонів якраз з врахуванням їх особливостей.
Також у законопроекті про об’єднання громад сказано, що мають враховуватись історичні, природні, етнічні, культурні та інші фактори. Такі, що впливають на стійкість новоутвореної об’єднаної громади.
Концепцію реформи уряд сформував і схвалив на початку квітня 2014 року.
Вже підготовлені і направлені в парламент пропозиції щодо змін у Конституції України. Конституційні зміни необхідні, адже поки там закріплена нинішня система влади з обласними та районними держадміністраціями, недостатніми повноваженнями і фінансовим забезпеченням громад.
Весь пакет законопроектів напрацьовують і скеровують до Верховної Ради. Закон про співробітництво територіальних громад, а також державний бюджет із значним розширенням дохідної бази місцевими бюджетами, які відповідають баченню реформи, прийняті 2014 року. Також була прийнята Державна стратегія регіонального розвитку 2020. У 2015 році мають бути прийняті всі необхідні закони для реформи, та проведені зміни до Конституції, які забезпечать імплементацію реформи вже з поточного року. Та й зрештою, в кінці року можна буде провести місцеві вибори на новій основі, що забезпечить здійснення управління та розвитку громад і територій обраними місцевими радами, які назначатимуть виконкоми, й нестимуть пряму відповідальність перед громадами.
Після Президента, уряду, експертів з європейських інституцій, слово за парламентом. Критичне значення має позиція народних депутатів. Сьогодні громадянський обов’язок всіх, хто розуміє нагальність реформи місцевого самоврядування в Україні, усіма доступними методами впливати на народних депутатів. Аби ті підтримали реформу. Якщо парламент проголосує відповідні зміни до Конституції і надасть конституційну основу для реалізації реформи, такий парламент виконає історичну місію і ввійде в підручники історії України.