ОбговоренняСтаття 8 «Утворення об’єднаної територіальної громади» закону про добровільне об’єднання громад дає такий алгоритм:
- Повноваження органів місцевого самоврядування, сільського, селищного, міського голови територіальних громад, що об’єдналися, припиняються з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, сільським, селищним, міським головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.
- Обласна рада одночасно з прийняттям рішення про утворення об’єднаної територіальної громади призначає перші місцеві вибори депутатів сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади та відповідно сільського, селищного, міського голови.
- Органи місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади є правонаступниками активів і пасивів (зобов’язань) органів місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися.
- Бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду.
- Заходи щодо припинення в результаті ліквідації органів місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, як юридичних осіб здійснює ліквідаційна комісія відповідно до закону, яка утворюється новообраною сільською, селищною, міською радою.
- У період з дня набрання чинності рішенням обласної ради про утворення об’єднаної територіальної громади до формування органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади відчуження, передача в оренду (користування), заставу (іпотеку), лізинг, концесію, оперативне управління об’єктів комунальної власності територіальних громад, що об’єдналися, забороняється.
Тут ще треба додати, що відомості про об’єднану громаду ще до проведення перших виборів подаються державному реєстратору для внесення відповідної інформації до єдиного реєстру. Нагадаємо, що територіальна громада є юридичною особою публічного права.
Якщо територія об’єднаної громади займає територію усього сучасного району, то районний рівень, звісно, має змінитися. Стосовно ліквідації району, зміну його меж або меж сусіднього району обласна рада звертається з поданням до Верховної Ради України. У такому випадку питання про утворення об’єднаної територіальної громади розглядається обласною радою після набрання чинності рішення Верховної Ради України про зміну меж відповідних районів.
Отже, якщо об’єднана громада, територія якої займає територію всього району, пройшла передбачені законом процедури, змінюється і районний рівень, тобто район у тому вигляді, в якому він існував до об’єднання громад, перестає існувати.
У проекті змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) про специфіку самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини йдеться тільки в одному пункті. Це останній, 18-й пункт, який запропоновано додати до розділу ХV «Перехідні положення». Він складається з одного речення: «Особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом».
Вибори у кожній громаді країни пройдуть 25 жовтня 2015 року. У тих громадах, які встигнуть пройти необхідні процедури об’єднання у визначені терміни, це будуть перші вибори на новій територіальній основі. За новим законом про місцеві вибори, перші місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня перших місцевих виборів. Тобто на перші вибори зможуть піти ті громади, які об’єдналися до середини серпня.
В усіх інших громадах ці вибори будуть черговими і пройдуть на старій територіальній основі.
Надалі, у громадах, які об’єдналися, перші вибори призначатимуться обласною радою у встановленому порядку.
Перші вибори старости призначатимуться відповідною радою об’єднаної територіальної громади.
Як відомо, громади мають змогу об’єднуватися і не за перспективним планом. Але тоді вони не отримують повноважень і ресурсів на рівні міста обласного значення.
У вашому випадку є два шляхи – продовжити діалог і довести необхідність об’єднання громаді, яка має стати у майбутньому адміністративним центром: зробити спільні розрахунки, залучити експертів і т.д. Інший варіант – пройти процедуру внесення змін у перспективний план.
Якщо ж ви вважаєте, що якась громада ухвалює неправомірні рішення, саботуючи процес об’єднання, підтриманий більшістю мешканців, слід звернутися до юридичної служби облдержадміністрації та провести чесну експертизу, проаналізувати додержання процедури та отримати висновок про відповідність проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та законам України.
Так, обласні ради залишаться. Крім того, вони матимуть власні виконавчі органи. Але повноважень на рівні області значно поменшає – там будуть вирішуватися суто питання регіонального рівня: спеціалізована освіта і медицина, регіональна транспортна інфраструктура, розвиток культури, спорту та туризму, розвиток регіону. І все. Більшість повноважень буде передано на найближчий до людей рівень – у громади.
За новим законом про місцеві вибори, «загальний склад (кількість депутатів) сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради визначається залежно від кількості виборців, які належать до територіальних громад сіл, селищ, міст, проживають на території району в місті, району, області».
Дякуємо за запитання!
Як відомо, питання структури і чисельності органів місцевого самоврядування - компетенція місцевих рад. Тобто питання кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування будуть вирішуватися самою громадою, яка краще знає, де і які фахівці необхідні для надання якісних послуг населенню.
В реформованій системі територіального устрою чисельність працюючих в органах місцевого самоврядування буде залежати від обсягу повноважень на місцях, а також від наявних фінансових ресурсів.
Тобто, чим більша громада, тим більше людей вона обслуговує, і тим більше фахівців їй потрібно…
Виходячи з функцій органів місцевого самоврядування спроможних територіальних громад, до структури їхніх виконавчих органів, крім інших, входитиме управління праці та соціального захисту населення. Тобто, як і в містах обласного значення, управління буде структурним підрозділом ради громади, буде їй підконтрольне і підзвітне, підпорядковане її виконкому і голові, але з питань делегованих повноважень підконтрольне органам державної виконавчої влади. Фінансуватиметься управління з місцевого бюджету.
Передбачається, що у кожній об’єднаній громаді має бути приміщення для територіального центру соціального захисту.
Як зазначено у законі про добровільне об’єднання територіальних громад, рішення про утворення спільної робочої групи приймає сільський, селищний, міський голова, який ініціював об’єднання. Про це він інформує обласну раду та обласну державну адміністрацію.
Спільна робоча група формується з однакової кількості представників від кожної територіальної громади, що об’єднується. Єдине чим займається ця робоча група – це підготовка проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад.
Після підготовки таких проектів рішень в усіх громадах, що об’єднуються, відбуваються громадські обговорення (громадські слухання, збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю), проведення яких мають забезпечити сільські, селищні, міські голови (а не робоча група).
Щодо гальмування реформи. Якщо місцева влада не поспішає з ініціюванням об’єднання, це, за законом, можуть зробити самі громадяни: члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи або органи самоорганізації населення відповідної території (за умови представлення ними інтересів не менш як третини членів відповідної територіальної громади).
У разі ж ухвалення місцевими радами неправомірних рішень або їхньої бездіяльності, слід звернутися до юридичної служби облдержадміністрації та провести чесну експертизу, проаналізувати додержання процедури та отримати висновок про відповідність проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та законам України.
Вибори у кожній громаді країни пройдуть 25 жовтня 2015 року. У тих громадах, які встигнуть пройти необхідні процедури об’єднання у визначені терміни, це будуть перші вибори на новій територіальній основі. За новим законом про місцеві вибори, перші місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня перших місцевих виборів. Тобто на перші вибори зможуть піти ті громади, які об’єдналися до середини серпня.
В усіх інших громадах ці вибори будуть черговими і пройдуть на старій територіальній основі.
Надалі, у громадах, які об’єдналися, перші вибори призначатимуться обласною радою у встановленому порядку.
Перші вибори старости призначатимуться відповідною радою об’єднаної територіальної громади.
Якщо громада об’єднується відповідно до Методики і перспективного плану, вона має забезпечити ту ж систему управління і обслуговування, що і місто обласного значення, бо отримує відповідні повноваження і ресурси. Отже установи, які надають послуги населенню, в ній мають бути все ж свої.
При цьому, об’єднані громади можуть у деяких питаннях бути партнерами і співпрацювати в рамках закону про співробітництво: спільно будувати дороги, утилізувати, переробляти, сортувати сміття, створювати спільні комунальні підприємства, розвивати зони відпочинку і таке інше.
Чисельність населення – це не критерій спроможності громади. Ніде не написано, що у об’єднаній громаді має бути, приміром, 12 тисяч жителів, більше або менше.
Щодо чисельності учнів і дошкільнят у майбутньому центрі громади. У Методиці вказано: «У разі розташування в зоні доступності потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади населеного пункту (села, селища, міста), який має відповідні кадрові ресурси, фінансове забезпечення та розвинуту інфраструктуру (зокрема, на території якого є загальноосвітній навчальний заклад I-III ступеня, проживає не менш як 250 дітей шкільного і 100 дітей дошкільного віку), такий населений пункт може бути визначений потенційним адміністративним центром спроможної територіальної громади». Тобто цей критерій виходить на перший план у випадку, коли поруч є два достатньо великих поселення, які претендують бути центрами громад.
При цьому у тій же Методиці вказано, що центрами об’єднаних громад можуть бути й інші населені пункти (села, селища, міста), які розташовані на відстані більш як 20 кілометрів від потенційних адміністративних центрів та частково забезпечені інфраструктурою. Дійсно, сьогодні в деяких районах є села, селища, які значно віддалені від адмінцетрів. Жителям цих сіл буде важко отримувати послуги у центрі громади, до якого треба далеко їхати, що протирічить цілям реформи. Тому автори реформи пропонують об’єднувати такі віддалені поселення між собою і, у тому числі за допомогою державної підтримки, розвивати ці території. Це певний виняток, тому кількість учнів і дошкільнят тут – не головний критерій. Центром громади має стати село, селище з найбільш розвиненою інфраструктурою.
Припускаємо, що ваші чотири села – це і є виняток. Якщо так, то такий проект об’єднання не є порушенням методики і може бути у перспективному плані, а отже отримає підтримку держави.
Згідно з проектом змін до Конституції у частині децентралізації, які Верховна Рада відправила на розгляд Конституційного суду, «..Систему адміністративно-територіального устрою України складають адміністративно-територіальні одиниці: громади, райони, регіони». Отже, у разі прийняття цього законопроекту, області дійсно називатимуться регіонами. При цьому їхні межі не змінюватимуться.
Доступність послуг для населення – одне з перших і головних завдань органів місцевого самоврядування. Отже ремонт і будівництво доріг, а також налагодження транспортного зв’язку між населеними пунктами у об’єднаній громаді – це ті питання, які вирішуватимуться першими. Ці питання цілком належить до компетенції місцевої влади, яка підзвітна перед своїми виборцями - жителями громади, а отже має бути зацікавленою у прозорості формування мережі громадського транспорту та тарифів на проїзд у ньому. Проведення публічних тендерів на послуги з перевезення – це, вважаємо, необхідний елемент відкритості місцевої влади.
Як відомо, правовий статус органів самоорганізації населення визначається Конституцією України та законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» і «Про органи самоорганізації населення».
Згідно з проектом змін до Конституції у частині децентралізації, які Верховна Рада відправила 16 липня цього року на розгляд Конституційного суду, «рада громади сприяє діяльності створених відповідно до закону та статуту територіальної громади органів самоорганізації населення і з цією метою може наділяти їх фінансами та майном». Раніше ця норма звучала так: «Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна».
Отже зрозуміло, що Закон «Про органи самоорганізації населення», який зараз фактично не створює економічних засад діяльності ОСН, обмежує коло питань, якими вони можуть займатись, не забезпечує правовий захист їхньоъ діяльності і т.д., буде змінено. Органи самоорганізації населення мають стати важливим і дійсно ефективним елементом системи місцевого самоврядування.
Реформа передбачає відкритість і підзвітність влади перед громадою. По-перше, усі відомості про бюджет, про майно громади (землю, нерухомість), про рішення місцевої ради мають бути у відкритому доступі, щоб кожен бажаючий мав змогу з ними ознайомитися. По-друге, місцева влада (голова та депутати) мають регулярно звітувати перед громадою про свої дії, виконання бюджету і т. д. У разі невиконання або неналежного виконання місцевою владою своїх обов’язків, має бути механізм, який дозволить відкликати депутатів місцевих рад і голів громад. З цією метою планується прийняття закону про місцевий референдум. Велику роль у контролі місцевої влади відіграватимуть громадські об’єднання та органи самоорганізації населення.
Дійсно, до виборів, які заплановано на 25 жовтня, у одному районі можуть бути вже об’єднані і ще необ’єднані громади. Громади, які встигнуть пройти процедуру об’єднання, проведуть 25 жовтня свої перші вибори. У громадах, які не встигли об’єднатися, вибори також пройдуть 25 жовтня, але вони будуть не першими, а черговими.
До того, поки усі громади району не об’єднаються, повноваження району залишаються незмінними, а от ресурсів значно поменшає, тому що об’єднані громади району свої надходження залишатимуть у себе, і фінансування (субвенції) отримуватимуть напряму з держбюджету.
На «конфігурацію» вже об’єднаної громади вибори жодним чином не впливатимуть.
За законом, відповідні повноваження і фінансові надходження матимуть ті громади, які об’єдналися у відповідності до методики, а отже і до перспективного плану. При цьому слід розуміти, що перспективний план можна змінювати. Доводьте на рівні області, що ваша громада є спроможною і має перспективи для розвитку, разом вносьте зміни до перспективного плану, затверджуйте його в Кабміні і отримуйте усі преференції від держави.
Має. «Стаття 9. Право бути обраним. 1. Депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. 2. Депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку».

Передбачається, що у структурі органів місцевого самоврядування спроможних територіальних громад буде свій відділ освіти, молоді та спорту, який обслуговуватиме громаду і, відповідно, фінансуватиметься з бюджету громади. Тобто працівники, у тому числі і районних бухгалтерій, матимуть змогу продовжити кар’єру у структурі виконавчих органів об’єднаної громади.
Нагадаємо також, що питання структури і чисельності органів місцевого самоврядування - компетенція місцевих рад.
Щодо медицини. На рівні громади в обов’язковому порядку функціонуватиме первинна медицина та швидка допомога. Якщо громада забажає і буде в змозі утримувати медичні заклади більш складного рівня, то так і буде.
Поки ж медицина вторинного рівня залишається на районному рівні і фінансується з району.

ТОП-17 питань

Децентралізація – це передача значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування. Так, аби якомога більше повноважень мали ті органи, що ближче до людей, де такі повноваження можна реалізовувати найбільш успішно.


Місцеве самоврядування – це коли мешканці в містах, селах, селищах самі господарюють у себе вдома. Люди обирають місцеві ради та їх голів. Їх і вповноважують вирішувати більшість важливих питань.
Органи місцевого самоврядування відповідають за шкільну і дошкільну освіту, охорону здоров’я первинного рівня (поліклініки, фапи), заклади культури, благоустрій – освітлення вулиць, стан доріг, прибирання, громадський порядок і багато інших, важливих повсякденних питань.
Суть реформи: віддати право самостійно вирішувати всі ці питання громадам – мешканцям міст, сіл, селищ.
Було, але дуже обмежене. Щоб зробити щось корисне в своєму місті, місцевій владі треба мати на це кошти. А власних коштів у місцевих влад майже й не було. Ті податки, що сплачували підприємства і люди, які там працювали, чи не повністю забирали в Київ – в держказну. Далі з Києва чиновники вирішували – кому і скільки дати. Часто рішення, чи дати на місцеві потреби гроші – приймали через «відкат». На всіх рівнях – в міністерствах, в обласних адміністраціях, районних.
Насправді в Україні існувало не самоврядування, а корупційна вертикаль. Її щороку зміцнювали. Тож місцеве самоврядування якщо й могло якось діяти, то всупереч системі, а не завдяки їй.
Через децентралізацію влади. Реформа місцевого самоврядування передбачає: право вирішувати – тобто передачу повноважень, і спроможність - тобто передачу коштів громадам. Це буде закріплено і в Конституції України, і у багатьох законах. Це визначить нові правила, як працюватиме система влади.
Слід ліквідувати усі ті надбудови, які створювали, аби лиш централізувати владу й фінанси. Для цього треба змінити багато законів.
Суть перетворень, що пропонує реформа децентралізації: органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування нарешті почнуть займатися властивими для них справами. Й люди отримають можливість творити (через вибори) органи місцевого самоврядування у громаді, районі та області.
Своєю чергою, органи місцевого самоврядування різних рівнів –громади, району, області – отримають повноваження, та під повноваження – необхідні ресурси. Буде запроваджено відповідальність органів місцевого самоврядування перед виборцями за ефективність своєї роботи, а перед державою – за законність.
У старій системі влади багато в регіоні залежало від голови ОДА – «губернатора». Він був абсолютною владою на території регіону. Так само, як практично вся влада в Україні була зосереджена в руках Президента. Дехто вірить , якщо, мовляв, такий голова буде обраний людьми, то все одразу зміниться, і цей керівник дбатиме про людей. Насправді, якщо у будь-кого багато влади, то це не демократія. Так можемо отримати країну не з одним, а з понад двадцятьма князьками у своїх регіонах.
Коли повнота влади переходить на місцевий рівень, на той рівень, який є найближчим до людей, – це і є справжня децентралізація. На вищому рівні (район, далі – область, держава) залишаються лише ті питання, які є спільними для громад. На обласному (регіональному) рівні це спеціалізована медицина, вищі навчальні заклади, дороги обласного значення, напрями регіонального економічного розвитку тощо.
У цьому ж і принципова відмінність передачі повноважень при децентралізації vs федералізації. У децентралізованій унітарній державі є найбільш спроможними два рівні публічної влади: національний, та місцевий. Саме тут принципова відмінність від федеративної держави, де навпаки – домінуючий рівень є регіональний і найбільше повноважень та ресурсів збирають на рівні регіону.Така концентрація призводить до формування регіональних політичних еліт, які не дуже готові для національного рівня, але надто амбітні, щоб залишатися регіональною елітою. Їм здається, що саме вони є більш кваліфіковані, ніж місцеві чи національні еліти, і що саме регіон має все більше перебирати на себе повноважень. Так починається регіональний сепаратизм.
Федералізація означає передачу значних повноважень на рівень регіонів (області), а реформа місцевого самоврядування робить ставку на громади (людей).
Передавати ресурси і повноваження лише на регіональний рівень - ризиковано. Адже так можна відтворити централізовану та корумповану систему влади, тільки на регіональному рівні.
Але є й інші ризики. Побудова влади за федеральним принципом загрожує тим, що місцеві політики можуть роздмухувати сепаратизм. І використовувати задля цього місцевих мешканців, протиставляти людей. Замість того, аби опікуватись благоустроєм на місцях. Найголовніше – федералізація створить проблеми для ухваленні рішень у країні в цілому. Серед федерацій такі приклади є, коли політики блокують одне одного замість пошуку спільного рішення. Сепаратисти є в різних країнах, особливо це характерно для федеративних країн, а також для країн, де регіони мають надмірні повноваження.
Чим більше життєво важливих і дійсно актуальних для людей питань буде виведено за межі політики, тим більше люди виграють і тим стабільніше житиме Україна. Сьогодні важливо створити сильне місцеве самоврядування як основу єдиної стабільної України, а решту питань (мовних, культурних особливостей окремих територій) можна вирішувати поступово шляхом конструктивного політичного діалогу.
Коли формуватиметься перелік повноважень місцевого самоврядування на різних рівнях (громада – район – область), в обговоренні візьмуть участь представники органів місцевого самоврядування, у тому числі, зі східних та південних регіонів країни. Так, як це було, коли формували Концепції реформи.
На обласному та районному рівнях обиратимуть депутатів відповідних рад. Вже ради будуть обирати голів рад, які очолять виконкоми. Така система сьогодні працює в містах. І досить непогано навіть в умовах централізованої влади. Відмінність лиш у тому, що у містах голів мешканці обирають прямим голосуванням. Це виправдано, бо у міських голів (рівень громади) – великий обсяг завдань, а буде ще більший. На рівні району та області, коло завдань буде вужчим. Та й міський голова (голова громади) буде ближче до людей – мешканцям легше його контролювати, тоді як керівників вищого рівня контролюватимуть депутати.
Ні. В цьому полягає одна з важливих рис місцевого самоврядування. На кожному рівні є свої повноваження (завдання, чим займаються). Вони не перетинаються. Ті, хто, відповідає за ремонт доріг обласного значення, не має командувати тими, хто займається місцевими дорогами. В цьому немає потреби. Органи місцевого самоврядування підпорядковуються тільки закону і тим людям, які їх обирають.
За роки незалежності усі ті, хто не хотіли реформувати місцеве самоврядування, говорили, начебто громади не готові взяти на себе управління. Мовляв, нема підготовлених кадрів, на місцях буде хаос і корупція.
Це лиш відмовки.
Подивимося на сусідів в Європі. Практично усюди система влади побудована саме таким чином. І доводить свою ефективність. Чому? Бо якщо проблеми вирішують ті люди, які реально їх відчувають, то вони й зацікавлені в тому, щоб зробити все якнайкраще.
Помилково вважати, що на місцях люди гірші – менш чесні, менш освічені, менш відповідальні, аніж столичні чиновники. Утім, місцеві мешканці справді хочуть розвивати свою громаду (село, селище чи місто) – тож будуть шукати найкращі рішення, а також - вчитись. Ще й самі люди будуть на своїх місцевих обранців тиснути, щоб вони працювали професійно і відкрито. Тому нова система швидко почне сама себе вдосконалювати, залучати нових, грамотних і відповідальних людей. А завдання держави на етапі реформи – допомогти людям на місцях освоїти нові повноваження.
Головними, хто контролюватиме владу на місцях, є самі люди. В законі про місцеве самоврядування обов’язковими нормами є залучення мешканців – членів громад – до роботи спільно. Також має бути закон про місцевий референдум, який, дозволить відкликати депутатів місцевих рад і голів громад. Чим сильнішою буде громада, тим сильнішим буде місцеве самоврядування.
Реформа передбачає створення й державних представництв. Мова йде про невеликі структури, основними функціями яких є контрольно-наглядова (вони стежитимуть за дотриманням законодавства органами місцевого самоврядування) і координаційна (координація роботи органів держвлади на території). Якщо органи місцевого самоврядування приймуть незаконні рішення, голови держпредставництв зможуть зупинити такі рішення і звернутись до суду.
В старій системі органи місцевого самоврядування завжди були на другорядних позиціях. На них покладали відповідальність, але не забезпечували інструментами.
У концепції реформи і у пропозиціях щодо змін в Конституції чітко сказано: повноваження органів місцевого самоврядування мають забезпечити фінансами.
Органи місцевого самоврядування матимуть, зокрема, частку від загальнонаціональних податків (а не тільки дотації). Якщо у місцевої влади через державні рішення виникнуть додаткові витрати, то це теж компенсує держава.
Механізм розподілу податків між органами різного рівня і державою визначать у змінах до Бюджетного кодексу. Ці процеси моделюють спільно з польськими експертами. Фахівцями, які вже робили такі розрахунки для реформи місцевого самоврядування в Польщі.
Реформа не передбачає змін меж областей (регіонів). Змінимо систему управління на обласному рівні.
Якщо говорити про рівень районів і громад, то варто знати: в Україні нерівномірний адміністративно-територіальний поділ. Всього в країні близько 12 000 громад (сіл, селищ, міст), серед яких є навіть громади, де менше ста осіб. Створити повноцінне самоврядування в такому селі неможливо. Тому реформа підштовхне громади до об’єднання.
Будуть стимули саме для добровільного об’єднання невеличких громад. Серед законопроектів, що підготовлені в рамках реформи, - закон про добровільне об’єднання громад і про співпрацю між громадами.
Ці закони визначають механізм, як громади можуть об’єднувати зусилля. Щоб вирішити прості спільні проблеми. А право громад – вирішувати, скористатись цим, чи ні. Та чим більш сильними, спроможними (гроші, ресурси) будуть громади, тим більше функцій зможуть виконувати для мешканців та розвитку своїх територій.
Сьогодні можна лише з жалем говорити, що така реформа не відбулась раніше. У центральної влади не було волі, рішучості і готовності поділитись повноваженнями та ресурсами.
Пострадянські і постсоціалістичні країни, які провели реформу, сьогодні значно випереджають Україну в соціально-економічному розвитку. Завдяки реформі вони включили в роботу те, що є найбільш цінним капіталом будь-якої держави, – інтереси людей. І навпаки прибрали головну перешкоду на шляху успіху та добробуту, – корупцію.
Реформа, яка передбачає передачу в місцеві бюджети частки загальнонаціональних податків, створює економічну зацікавленість громад в розвитку нових виробництв, підтримці бізнесу тощо.
Децентралізація і дерегуляція прибирає штучні перешкоди для бізнесу і підприємницької діяльності – зайві дозволи, інстанції, надмірний контроль. Так країна почне оживати. Окрім того, активні, спроможні та зацікавлені громади – головний рушій на територіальному рівні. Вони стануть підтримкою тих змін, над проведенням яких працює уряд. Тому без реформи місцевого самоврядування всі інші реформи приречені на невдачу – так вже було в попередні роки.
Поглянемо на досвід мешканців Центральної та інших країн Східної Європи. Коли децентралізація проходила у Польщі, падіння економіки на рік становило близько 10%, інфляція – близько 500% на рік. На кордонах стояли тоді ще радянські війська. І все ж Польща зробила цю реформу, а сьогодні готова допомогти українцям повторити успіхи та не припуститись помилок, які були на шляху децентралізації.
Те, що пропонує реформа децентралізації, відповідає потребам громадян України, де б вони не мешкали. Повноцінне місцеве самоврядування покаже перспективи розвитку держави. Дасть можливості кожній людині знайти своє місце і впливати на цю перспективу через участь в житті громади, в тому числі економічному. Головне – це поверне людям відчуття власної гідності та спроможності самореалізовуватись в своїй країні.
Важливо ще, що реформа місцевого самоврядування йде в узгодженні з реформою регіональної політики. Так ініціатива знизу має бути підтримана зверху. Завданням державної регіональної політики є підтримка стратегічних для регіонів проектів. Треба «підтягнути» регіони, які відчувають більш гострі економічні труднощі. Саме створення повноцінного місцевого самоврядування, яке може діяти – це передумова розвитку регіонів якраз з врахуванням їх особливостей.
Також у законопроекті про об’єднання громад сказано, що мають враховуватись історичні, природні, етнічні, культурні та інші фактори. Такі, що впливають на стійкість новоутвореної об’єднаної громади.
Концепцію реформи уряд сформував і схвалив на початку квітня 2014 року.
Вже підготовлені і направлені в парламент пропозиції щодо змін у Конституції України. Конституційні зміни необхідні, адже поки там закріплена нинішня система влади з обласними та районними держадміністраціями, недостатніми повноваженнями і фінансовим забезпеченням громад.
Весь пакет законопроектів напрацьовують і скеровують до Верховної Ради. Закон про співробітництво територіальних громад, а також державний бюджет із значним розширенням дохідної бази місцевими бюджетами, які відповідають баченню реформи, прийняті 2014 року. Також була прийнята Державна стратегія регіонального розвитку 2020. У 2015 році мають бути прийняті всі необхідні закони для реформи, та проведені зміни до Конституції, які забезпечать імплементацію реформи вже з поточного року. Та й зрештою, в кінці року можна буде провести місцеві вибори на новій основі, що забезпечить здійснення управління та розвитку громад і територій обраними місцевими радами, які назначатимуть виконкоми, й нестимуть пряму відповідальність перед громадами.
Після Президента, уряду, експертів з європейських інституцій, слово за парламентом. Критичне значення має позиція народних депутатів. Сьогодні громадянський обов’язок всіх, хто розуміє нагальність реформи місцевого самоврядування в Україні, усіма доступними методами впливати на народних депутатів. Аби ті підтримали реформу. Якщо парламент проголосує відповідні зміни до Конституції і надасть конституційну основу для реалізації реформи, такий парламент виконає історичну місію і ввійде в підручники історії України.