ОбговоренняЗа нашими підрахунками, 19. Згідно з моніторингом Мінрегіону, у 12 ОТГ вже чекають на рішення Центральної виборчої комісії про проведення перших виборів. По 1 ОТГ адміністрація готує звернення до ЦВК. 3 ОТГ приймають остаточні рішення про об’єднання. Ще 3 ОТГ чекають висновку ОДА.
Відповідь експертів Інституту громадянського суспільства:
Державна реєстрація ради об’єднаної громади проводиться відповідно до закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» в редакції Закону від 24.11.2015 р. № 815-VIII. Відповідно до частини 2 статті 17 для державної реєстрації створення, припинення юридичної особи – виконавчого органу місцевої ради (крім виконавчого комітету), а також змін до відомостей про неї подається заява про державну реєстрацію створення, припинення юридичної особи, внесення змін до відомостей про неї, а також акт місцевої ради про створення, припинення виконавчого органу, акт сільського, селищного, міського голови про призначення керівника такого органу. Державна реєстрація при реорганізації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб після добровільного об’єднання територіальних громад здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
Державна реєстрація ради об'єднаної громади є необхідним кроком, оскільки до проходження процедури державної реєстрації (отримання печатки, фіксація підпису в банку тощо) голова громади не матиме права розпоряджатися коштами, відповідно не зможе забезпечити нормальну
роботу органів нової об'єднаної громади та виконання бюджетів громад, що об’єдналися до кінця фінансового року.
http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/BroshuraZbirnikQuestion_02-PRNvupravlenuu.pdf
Виходячи з перспективного плану формування громад області, планується створення 51 ОТГ - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/57-2017-%D1%80
Так. ОДА може відкликати своє звернення до ЦВК за ініціативою місцевої ради. Але пам'ятаємо, що згода місцевої ради на об'єднання надавалася на підставі громадських слухань. Отже і підстави відкликання рішення місцевої ради мають бути підкріплені думкою мешканців громади.
Відповідь експертів Інституту громадянського суспільства:
Відповідно до ч. 3 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті ради одноособово, а у
випадках, передбачених законом, – за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.
http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/BroshuraZbirnikQuestion_02-PRNvupravlenuu.pdf
Якщо міська рада ініціювала об'єднання з 63 сільрадами, а згодилися лише 5, то процедура надалі така сама, як і у випадку, якщо б погодилися усі 63. Пропозиції ж надсилаються кожній громаді окремо. Міська рада, якщо і надалі планує об'єднання з 5 сільрадами, створює спільну з ними робочу групу і т.д. по процедурі, прописаній в законі. Інші громади, які ще роздумують, зможуть або створити свої ОТГ, або приєднатися до міської громади за процедурою приєднання.
За законом, можуть. Але щоб це об'єднання було перспективним, а нова громада спроможною, треба проаналізувати перспективний план формування громад області, зробити економічні розрахунки, і, можливо, запросити до об'єднання інші сусідні місцеві ради. Бо громаді з населенням менше 2 тисяч мешканців розвиватися буде нелегко, бо недостатньо головного ресурсу - людського...
Відповідь експертів Інституту Громадянського суспільства:

Відповідно до ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються відповідною радою ОТГ.
Положення про відділ, управління виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади містить:
1. Загальні положення.
2. Завдання та повноваження відділу.
3. Організація роботи відділу.
4. Правовий статус начальника відділу, його права і обов'язки.
5. Права і обов'язки працівників відділу.
6. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу.
7. Відповідальність посадових осіб відділу.
Відповідно ч. 2 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, сільському, селищному, міському голові.
Відповідно до ч. 3 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті ради одноособово, а у випадках, передбачених законом, – за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.
http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/BroshuraZbirnikQuestion_02-PRNvupravlenuu.pdf
Відповідь експертів Інституту Громадянського суспільства:

Відповідно до ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються відповідною радою ОТГ.
Положення про відділ, управління виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади містить:
1. Загальні положення.
2. Завдання та повноваження відділу.
3. Організація роботи відділу.
4. Правовий статус начальника відділу, його права і обов'язки.
5. Права і обов'язки працівників відділу.
6. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ.
7. Відповідальність посадових осіб відділу.
Невідповідність об'єднання перспективному плану не може бути причиною для Центрвиборчкому не призначати вибори.
Уточніть запитання, будь ласка. Ким громада визначена неспроможною? Яким документом? Якщо громади виявили бажання об'єднатися, бачать перспективи і можливості для розвитку, і таке об'єднання не суперечить законодавству, то вони можуть об'єднуватися.
Чинне законодавство передбачає два шляхи розвитку громад: добровільне об'єднання і співробітництво. Для добровільного об'єднання, як і раніше, потрібні мінімум дві громади (місцеві ради). Якщо сусіди не хочуть об'єднуватися, то повинні мати на це причини, які сформували таку позицію громадськості та місцевої влади. Частіше, ці причини емоційні чи викликані людським фактором. Механізм співробітництва громад може стати шляхом до розуміння, що разом розвиватися і вирішувати місцеві питання легше. І це може змінити думку тих, хто проти об'єднання.
Об'єднання громад - добровільне. Ніхто змусити вас об'єднуватися без вашого бажання не може. Перспективний план розробляється на основі чітких розрахунків, це оптимальна модель об'єднання. Але перспективний план може змінюватись. Якщо об'єднання, яке ви пропонуєте, населенню ваших громад підходить більше, і це не суперечить закону та методиці формування спроможних громад, то приймайте спільне з ОТГ рішення і об'єднуйтеся. Але перед цим радимо все ж зважити усі можливі варіанти об'єднання, спираючись не лише на емоції, а й на розрахунки та перспективи розвитку територій. Для цього варто було б проконсультуватись з ОДА та вашим регіональним центром розвитку місцевого самоврядування. З ними ж, за необхідності, обговоріть і питання внесення змін до перспективного плану.
Об'єднуються не села, а сільські ради. Саме місцеві (сільські, селищні, міські) ради і вирішують спільно, як об'єднуватися. За методикою формування спроможних громад, відстань від центра громади до найвіддаленішої її точки має бути не більше 25 кілометрів. Але є й винятки, коли ця відстань навіть більша. Так що відстань у 8 км прийнятна.
Дійсно, зі статті 7, пунк 3 закону про добровільне об'єднання громад не зовсім зрозуміло, хто має подавати проекти рішень місцевих рад до ОДА на отримання висновку щодо відповідності такого об'єднання Конституції та законам України. В Мінрегіоні пояснюють, що подати до ОДА проекти рішень усіх рад має ініціатор об'єднання (приєднання) після прийняття рішення усіма радами - учасниками об'єднання (приєднання).
Внести зміни до перспективного плану можна. Головне, щоб запропоноване вами об'єднання (приєднання) не суперечило законам та Конституції України. Радимо проконсультуватися з цього питання з ОДА та вашим регіональним центром розвитку місцевого самоврядування.
Позиція Уряду, Парламенту, широкого кола експертів з цього питання однозначна: вибори в таких громадах призначати треба, бо підстав не робити цього Центральна виборча комісія не має. Але, на жаль, ЦВК має у цьому питанні непохитну позицію, яка ґрунтується на своєрідному тлумаченні законів та Конституції України. Поки не подіяло на Комісію і прийняття Верховною Радою у цьому році спеціального закону щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів. Але, сподіваємося, після повторного звернення таких громад до ЦВК, Комісія прийме законне рішення.
В Україні є і залишатиметься надалі трирівнева система врядування: громади, райони, області. Але, зрозуміло, що в ході формування спроможних громад шляхом об'єднання передачі їм значних повноважень і ресурсів, районний рівень має бути переглянутий. У Мінрегоіні та у експертному середовищі пропонують почати такі зміни з районів, покритих однією-двома ОТГ. Вже є і обговорюється відповідний законопроект. Детальніше про це є тут: http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5525
За організацію надання більшості послуг у селах і селищах об’єднаної громади відповідає рада ОТГ, яка має усі повноваження і можливості робити це ефективно. За рішенням ради об’єднаної громади послуги на селі, крім старости, можуть надавати представники виконавчого комітету ради ОТГ. Вони, наприклад, можуть працювати на селі не постійно, а надавати послуги за певним розкладом. Крім того, у селах громад, де вже є центри надання адміністративних послуг, можуть організовуватися віддалені (мобільні) робочі місця працівників цих центрів.
Так, за законом, територія об'єднаної громади має бути нерозривною. У вашому випадку треба шукати компроміси з сусідами і спільно обирати найкращий для розвитку громад варіант об'єднання. Процес об'єднання добровільний і демократичний, тому неможливо впливати на рішення тієї чи іншої громади адміністративним шляхом, але провести спільні консультації і отримати роз'яснення від облдержадміністрації та центру розвитку місцевого самоврядування вашої області буде незайвим.

ТОП-17 питань

Децентралізація – це передача значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування. Так, аби якомога більше повноважень мали ті органи, що ближче до людей, де такі повноваження можна реалізовувати найбільш успішно.


Місцеве самоврядування – це коли мешканці в містах, селах, селищах самі господарюють у себе вдома. Люди обирають місцеві ради та їх голів. Їх і вповноважують вирішувати більшість важливих питань.
Органи місцевого самоврядування відповідають за шкільну і дошкільну освіту, охорону здоров’я первинного рівня (поліклініки, фапи), заклади культури, благоустрій – освітлення вулиць, стан доріг, прибирання, громадський порядок і багато інших, важливих повсякденних питань.
Суть реформи: віддати право самостійно вирішувати всі ці питання громадам – мешканцям міст, сіл, селищ.
Було, але дуже обмежене. Щоб зробити щось корисне в своєму місті, місцевій владі треба мати на це кошти. А власних коштів у місцевих влад майже й не було. Ті податки, що сплачували підприємства і люди, які там працювали, чи не повністю забирали в Київ – в держказну. Далі з Києва чиновники вирішували – кому і скільки дати. Часто рішення, чи дати на місцеві потреби гроші – приймали через «відкат». На всіх рівнях – в міністерствах, в обласних адміністраціях, районних.
Насправді в Україні існувало не самоврядування, а корупційна вертикаль. Її щороку зміцнювали. Тож місцеве самоврядування якщо й могло якось діяти, то всупереч системі, а не завдяки їй.
Через децентралізацію влади. Реформа місцевого самоврядування передбачає: право вирішувати – тобто передачу повноважень, і спроможність - тобто передачу коштів громадам. Це буде закріплено і в Конституції України, і у багатьох законах. Це визначить нові правила, як працюватиме система влади.
Слід ліквідувати усі ті надбудови, які створювали, аби лиш централізувати владу й фінанси. Для цього треба змінити багато законів.
Суть перетворень, що пропонує реформа децентралізації: органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування нарешті почнуть займатися властивими для них справами. Й люди отримають можливість творити (через вибори) органи місцевого самоврядування у громаді, районі та області.
Своєю чергою, органи місцевого самоврядування різних рівнів –громади, району, області – отримають повноваження, та під повноваження – необхідні ресурси. Буде запроваджено відповідальність органів місцевого самоврядування перед виборцями за ефективність своєї роботи, а перед державою – за законність.
У старій системі влади багато в регіоні залежало від голови ОДА – «губернатора». Він був абсолютною владою на території регіону. Так само, як практично вся влада в Україні була зосереджена в руках Президента. Дехто вірить , якщо, мовляв, такий голова буде обраний людьми, то все одразу зміниться, і цей керівник дбатиме про людей. Насправді, якщо у будь-кого багато влади, то це не демократія. Так можемо отримати країну не з одним, а з понад двадцятьма князьками у своїх регіонах.
Коли повнота влади переходить на місцевий рівень, на той рівень, який є найближчим до людей, – це і є справжня децентралізація. На вищому рівні (район, далі – область, держава) залишаються лише ті питання, які є спільними для громад. На обласному (регіональному) рівні це спеціалізована медицина, вищі навчальні заклади, дороги обласного значення, напрями регіонального економічного розвитку тощо.
У цьому ж і принципова відмінність передачі повноважень при децентралізації vs федералізації. У децентралізованій унітарній державі є найбільш спроможними два рівні публічної влади: національний, та місцевий. Саме тут принципова відмінність від федеративної держави, де навпаки – домінуючий рівень є регіональний і найбільше повноважень та ресурсів збирають на рівні регіону.Така концентрація призводить до формування регіональних політичних еліт, які не дуже готові для національного рівня, але надто амбітні, щоб залишатися регіональною елітою. Їм здається, що саме вони є більш кваліфіковані, ніж місцеві чи національні еліти, і що саме регіон має все більше перебирати на себе повноважень. Так починається регіональний сепаратизм.
Федералізація означає передачу значних повноважень на рівень регіонів (області), а реформа місцевого самоврядування робить ставку на громади (людей).
Передавати ресурси і повноваження лише на регіональний рівень - ризиковано. Адже так можна відтворити централізовану та корумповану систему влади, тільки на регіональному рівні.
Але є й інші ризики. Побудова влади за федеральним принципом загрожує тим, що місцеві політики можуть роздмухувати сепаратизм. І використовувати задля цього місцевих мешканців, протиставляти людей. Замість того, аби опікуватись благоустроєм на місцях. Найголовніше – федералізація створить проблеми для ухваленні рішень у країні в цілому. Серед федерацій такі приклади є, коли політики блокують одне одного замість пошуку спільного рішення. Сепаратисти є в різних країнах, особливо це характерно для федеративних країн, а також для країн, де регіони мають надмірні повноваження.
Чим більше життєво важливих і дійсно актуальних для людей питань буде виведено за межі політики, тим більше люди виграють і тим стабільніше житиме Україна. Сьогодні важливо створити сильне місцеве самоврядування як основу єдиної стабільної України, а решту питань (мовних, культурних особливостей окремих територій) можна вирішувати поступово шляхом конструктивного політичного діалогу.
Коли формуватиметься перелік повноважень місцевого самоврядування на різних рівнях (громада – район – область), в обговоренні візьмуть участь представники органів місцевого самоврядування, у тому числі, зі східних та південних регіонів країни. Так, як це було, коли формували Концепції реформи.
На обласному та районному рівнях обиратимуть депутатів відповідних рад. Вже ради будуть обирати голів рад, які очолять виконкоми. Така система сьогодні працює в містах. І досить непогано навіть в умовах централізованої влади. Відмінність лиш у тому, що у містах голів мешканці обирають прямим голосуванням. Це виправдано, бо у міських голів (рівень громади) – великий обсяг завдань, а буде ще більший. На рівні району та області, коло завдань буде вужчим. Та й міський голова (голова громади) буде ближче до людей – мешканцям легше його контролювати, тоді як керівників вищого рівня контролюватимуть депутати.
Ні. В цьому полягає одна з важливих рис місцевого самоврядування. На кожному рівні є свої повноваження (завдання, чим займаються). Вони не перетинаються. Ті, хто, відповідає за ремонт доріг обласного значення, не має командувати тими, хто займається місцевими дорогами. В цьому немає потреби. Органи місцевого самоврядування підпорядковуються тільки закону і тим людям, які їх обирають.
За роки незалежності усі ті, хто не хотіли реформувати місцеве самоврядування, говорили, начебто громади не готові взяти на себе управління. Мовляв, нема підготовлених кадрів, на місцях буде хаос і корупція.
Це лиш відмовки.
Подивимося на сусідів в Європі. Практично усюди система влади побудована саме таким чином. І доводить свою ефективність. Чому? Бо якщо проблеми вирішують ті люди, які реально їх відчувають, то вони й зацікавлені в тому, щоб зробити все якнайкраще.
Помилково вважати, що на місцях люди гірші – менш чесні, менш освічені, менш відповідальні, аніж столичні чиновники. Утім, місцеві мешканці справді хочуть розвивати свою громаду (село, селище чи місто) – тож будуть шукати найкращі рішення, а також - вчитись. Ще й самі люди будуть на своїх місцевих обранців тиснути, щоб вони працювали професійно і відкрито. Тому нова система швидко почне сама себе вдосконалювати, залучати нових, грамотних і відповідальних людей. А завдання держави на етапі реформи – допомогти людям на місцях освоїти нові повноваження.
Головними, хто контролюватиме владу на місцях, є самі люди. В законі про місцеве самоврядування обов’язковими нормами є залучення мешканців – членів громад – до роботи спільно. Також має бути закон про місцевий референдум, який, дозволить відкликати депутатів місцевих рад і голів громад. Чим сильнішою буде громада, тим сильнішим буде місцеве самоврядування.
Реформа передбачає створення й державних представництв. Мова йде про невеликі структури, основними функціями яких є контрольно-наглядова (вони стежитимуть за дотриманням законодавства органами місцевого самоврядування) і координаційна (координація роботи органів держвлади на території). Якщо органи місцевого самоврядування приймуть незаконні рішення, голови держпредставництв зможуть зупинити такі рішення і звернутись до суду.
В старій системі органи місцевого самоврядування завжди були на другорядних позиціях. На них покладали відповідальність, але не забезпечували інструментами.
У концепції реформи і у пропозиціях щодо змін в Конституції чітко сказано: повноваження органів місцевого самоврядування мають забезпечити фінансами.
Органи місцевого самоврядування матимуть, зокрема, частку від загальнонаціональних податків (а не тільки дотації). Якщо у місцевої влади через державні рішення виникнуть додаткові витрати, то це теж компенсує держава.
Механізм розподілу податків між органами різного рівня і державою визначать у змінах до Бюджетного кодексу. Ці процеси моделюють спільно з польськими експертами. Фахівцями, які вже робили такі розрахунки для реформи місцевого самоврядування в Польщі.
Реформа не передбачає змін меж областей (регіонів). Змінимо систему управління на обласному рівні.
Якщо говорити про рівень районів і громад, то варто знати: в Україні нерівномірний адміністративно-територіальний поділ. Всього в країні близько 12 000 громад (сіл, селищ, міст), серед яких є навіть громади, де менше ста осіб. Створити повноцінне самоврядування в такому селі неможливо. Тому реформа підштовхне громади до об’єднання.
Будуть стимули саме для добровільного об’єднання невеличких громад. Серед законопроектів, що підготовлені в рамках реформи, - закон про добровільне об’єднання громад і про співпрацю між громадами.
Ці закони визначають механізм, як громади можуть об’єднувати зусилля. Щоб вирішити прості спільні проблеми. А право громад – вирішувати, скористатись цим, чи ні. Та чим більш сильними, спроможними (гроші, ресурси) будуть громади, тим більше функцій зможуть виконувати для мешканців та розвитку своїх територій.
Сьогодні можна лише з жалем говорити, що така реформа не відбулась раніше. У центральної влади не було волі, рішучості і готовності поділитись повноваженнями та ресурсами.
Пострадянські і постсоціалістичні країни, які провели реформу, сьогодні значно випереджають Україну в соціально-економічному розвитку. Завдяки реформі вони включили в роботу те, що є найбільш цінним капіталом будь-якої держави, – інтереси людей. І навпаки прибрали головну перешкоду на шляху успіху та добробуту, – корупцію.
Реформа, яка передбачає передачу в місцеві бюджети частки загальнонаціональних податків, створює економічну зацікавленість громад в розвитку нових виробництв, підтримці бізнесу тощо.
Децентралізація і дерегуляція прибирає штучні перешкоди для бізнесу і підприємницької діяльності – зайві дозволи, інстанції, надмірний контроль. Так країна почне оживати. Окрім того, активні, спроможні та зацікавлені громади – головний рушій на територіальному рівні. Вони стануть підтримкою тих змін, над проведенням яких працює уряд. Тому без реформи місцевого самоврядування всі інші реформи приречені на невдачу – так вже було в попередні роки.
Поглянемо на досвід мешканців Центральної та інших країн Східної Європи. Коли децентралізація проходила у Польщі, падіння економіки на рік становило близько 10%, інфляція – близько 500% на рік. На кордонах стояли тоді ще радянські війська. І все ж Польща зробила цю реформу, а сьогодні готова допомогти українцям повторити успіхи та не припуститись помилок, які були на шляху децентралізації.
Те, що пропонує реформа децентралізації, відповідає потребам громадян України, де б вони не мешкали. Повноцінне місцеве самоврядування покаже перспективи розвитку держави. Дасть можливості кожній людині знайти своє місце і впливати на цю перспективу через участь в житті громади, в тому числі економічному. Головне – це поверне людям відчуття власної гідності та спроможності самореалізовуватись в своїй країні.
Важливо ще, що реформа місцевого самоврядування йде в узгодженні з реформою регіональної політики. Так ініціатива знизу має бути підтримана зверху. Завданням державної регіональної політики є підтримка стратегічних для регіонів проектів. Треба «підтягнути» регіони, які відчувають більш гострі економічні труднощі. Саме створення повноцінного місцевого самоврядування, яке може діяти – це передумова розвитку регіонів якраз з врахуванням їх особливостей.
Також у законопроекті про об’єднання громад сказано, що мають враховуватись історичні, природні, етнічні, культурні та інші фактори. Такі, що впливають на стійкість новоутвореної об’єднаної громади.
Концепцію реформи уряд сформував і схвалив на початку квітня 2014 року.
Вже підготовлені і направлені в парламент пропозиції щодо змін у Конституції України. Конституційні зміни необхідні, адже поки там закріплена нинішня система влади з обласними та районними держадміністраціями, недостатніми повноваженнями і фінансовим забезпеченням громад.
Весь пакет законопроектів напрацьовують і скеровують до Верховної Ради. Закон про співробітництво територіальних громад, а також державний бюджет із значним розширенням дохідної бази місцевими бюджетами, які відповідають баченню реформи, прийняті 2014 року. Також була прийнята Державна стратегія регіонального розвитку 2020. У 2015 році мають бути прийняті всі необхідні закони для реформи, та проведені зміни до Конституції, які забезпечать імплементацію реформи вже з поточного року. Та й зрештою, в кінці року можна буде провести місцеві вибори на новій основі, що забезпечить здійснення управління та розвитку громад і територій обраними місцевими радами, які назначатимуть виконкоми, й нестимуть пряму відповідальність перед громадами.
Після Президента, уряду, експертів з європейських інституцій, слово за парламентом. Критичне значення має позиція народних депутатів. Сьогодні громадянський обов’язок всіх, хто розуміє нагальність реформи місцевого самоврядування в Україні, усіма доступними методами впливати на народних депутатів. Аби ті підтримали реформу. Якщо парламент проголосує відповідні зміни до Конституції і надасть конституційну основу для реалізації реформи, такий парламент виконає історичну місію і ввійде в підручники історії України.