ОбговоренняЗа організацію надання послуг у селах і селищах об’єднаної громади відповідає рада ОТГ, яка має усі повноваження і можливості робити це ефективно. За рішенням ради об’єднаної громади послуги на селі, крім старости, можуть надавати представники виконавчого комітет. Вони, наприклад, можуть працювати на селі не постійно, а надавати послуги за певним розкладом. Крім того, у селах громад, де вже є центри надання адміністративних послуг, можуть організовуватися віддалені робочі місця працівників цих центрів.
Стаття 9 Закону про місцеві вибори (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-viii) говорить:
1. Депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.
2. Депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.
Загальна кількість депутатів місцевої ради, за законом про місцеві вибори (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-viii), визначається залежно від кількості виборців громаді:
1) до 1 тисячі виборців - 12 депутатів;
2) від 1 тисячі до 3 тисяч виборців - 14 депутатів;
3) від 3 тисяч до 5 тисяч виборців - 22 депутати;
4) від 5 тисяч до 20 тисяч виборців - 26 депутатів;
5) від 20 тисяч до 50 тисяч виборців - 34 депутати;
6) від 50 тисяч до 100 тисяч виборців - 36 депутатів;
7) від 100 тисяч до 250 тисяч виборців - 42 депутати;
8) від 250 тисяч до 500 тисяч виборців - 54 депутати;
9) від 500 тисяч до 1 мільйона виборців - 64 депутати;
10) від 1 мільйона до 2 мільйонів виборців - 84 депутати;
11) понад 2 мільйони виборців - 120 депутатів.
Отже, скажімо, загалом в вашій об’єднаній громаді 6 тис. виборців, загалом у раді такої громади має бути 26 депутатів. Тобто один депутат, в середньому, представлятиме інтереси 230 виборців (6000/26~230).
Кількість і склад округів в громаді, знову ж пропорційно кількості виборців у селах і селищах, що входять до складу громади, визначає територіальна виборча комісія. Тобто в одному окрузі може бути одне село або два маленьких села. І навпаки – у великому селі може бути два і більше округи…

Щодо старост, то це рішення (формування старостиньких округів) приймає рада об’єднаної громади.
Об’єднуються сільські, селищні ради, а не окремі села. У Законі про добровільне об’єднання громад (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/157-19) йдеться:.. «межі об’єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися».
Отже, отже мешканцям сіл, що входять до складу сільради варто домовитись і прийняти спільне обґрунтоване і зважене рішення. Залучайте до діалогу активних мешканців сусідніх сіл, депутатів. Запросіть експертів, колег з об’єднаних громад. Позиція громади має ґрунтуватися не лише на «хочемо – не хочемо», рішення має підкріплюватися розрахунками майбутнього розвитку громади при об’єднанні та без нього, враховувати усі аргументи «за» і «проти». Як показує досвід, під час якісного, а не емоційного обговорення, аргументів «за» значно більше.
Тут правильніше говорити не про примус, а про стимулювання такого підприємства. Стимулів зареєструватися за місцем розташування у підприємства буде значно більше, якщо усі рішення місцевого розвитку будуть прийматися, не в районі, області чи в центральних органах влади, а в самій громаді, що і релізується через механізм об'єднання громад в ході децентралізації. Який стимул платити податки в район, область чи в Київ , якщо за усе в громаді тепер відповідатиме місцева влада, і будувати стосунки підприємству необхідно буде саме з нею...
Щодо законопроектів, то на розгляді у комітетах Верховної Ради є законопроект №4209 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб до відповідних місцевих бюджетів за фактичним місцезнаходженням структурних та відокремлених підрозділів юридичної особи). http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58379
Цей законопроект визначено експертами та урядовцями, як один з нагальних і необхідних для реформи. Отже долучайтеся до роботи з вашими народними депутатами для прискорення його розгляду у парламенті.
Заступника(ів) голови об’єднаної громади обрають серед кандидатів шляхом голосування відповідною радою.
Щодо кандидатів, то у законі про службу в органах місцевого самоврядування йдеться, що право на службу в органах місцевого самоврядування мають громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території.
У законі також йдеться, що на посаду можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють державною мовою та регіональними мовами в обсягах, достатніх для виконання службових обов'язків.
Заступник голови громади, як особа, яка входить до складу виконавчого комітету ради, не може бути депутатом будь-якої ради.
Роз'яснення є тут: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0013323-12
Староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями села та перед радою об'єднаної громади, її виконкомом.
Публічно звітує перед жителями та перед радою громади.
У випадку невиконання обов'язків достроково позбавляється повноважень за ініціативою жителів або місцевої ради.\
Графік та розпорядок роботи старости, механізм припинення повноважень, як?, хто? і в який спосіб його контролюватиме – усе це прописується самою громадою в Положенні про старосту.
Тут правильніше говорити не про важелі впливу, а про стимулювання такого підприємства. Стимулів зареєструватися за місцем розташування у підприємства буде значно більше, якщо усі рішення місцевого розвитку будуть прийматися, не в районі, області чи в центральних органах влади, а в самій громаді, що і релізується через механізм об'єднання громад в ході децентралізації. Який стимул платити податки в район, область чи в Київ , якщо за усе в громаді тепер відповідатиме місцева влада, і будувати стосунки підприємству необхідно буде саме з нею...
Це питання регулюється постановою КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 № 268 (додатки 50 та 54) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/268-2006-%D0%BF/page11
Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом місцевого самоврядування, виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і схем посадових окладів.
Є також надбавки, визначені для посадових осіб місцевого самоврядування:
1. Надбавка за ранг.
2. Надбавка за вислугу років.
3. Преміювання посадових осіб місцевого самоврядування.
4. Індексація заробітної плати.
5. Одноразові виплати.
Вирішувати, яку заробітну плату отримуватиме в.о. старости, а яку - сароста, має рада громади, спираючись на постанову КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 № 268. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/268-2006-%D0%BF/page
Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом місцевого самоврядування, виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і схем посадових окладів.
Найкраще - після офіційного висновку ОДА, що об’єднана громада створена без порушення Конституції та законів України.
Експерти проекту DESPRO так відповідають на це запитання:
Із тексту п. 3 Прикінцевих положень Закону України "Про добровільне об'єднання
територіальних громад" випливає, що ОТГ вправі покласти виконання обов'язків старости до проведення перших виборів старост на конкретно визначених осіб (далі - цитата) "..., обов'язки старости до обрання на перших виборах старости виконує особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об'єднання."
Як бачите, інших варіантів немає. Тому у разі, якщо особа, на яку ОТГ покладено виконання обов'язків старост до перших виборів, звільняється з посади з будь-яких підстав, населені пункти, на які поширювалася його компетенція, залишаться без виконуючого обов’язки старости до проведення перших виборів старост, якщо йдеться виключно про посаду "в.о. старости".
Питання посадових окладів регулюється постановою КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 № 268 (додатки 50 та 54) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/268-2006-%D0%BF/page11
Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом місцевого самоврядування, виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і схем посадових окладів.
Є також надбавки, визначені для посадових осіб місцевого самоврядування:
1. Надбавка за ранг.
2. Надбавка за вислугу років.
3. Преміювання посадових осіб місцевого самоврядування.
4. Індексація заробітної плати.
5. Одноразові виплати.

Виходячи з функцій органів місцевого самоврядування спроможних територіальних громад, експерти пропонують таку умовну мінімальну структуру їх виконавчих органів:
Голова територіальної громади
2-3 заступники голови територіальної громади
Секретар ради територіальної громади
Фінансове управління
Відділ комунальної власності та земельних відносин
Сектор з юридичних питань
Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього
природного середовища та інфраструктури
Відділ економічного розвитку та інвестицій (Інститут розвитку громади)
Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва
Служба містобудівного кадастру
Загальний відділ
Сектор організаційно-кадрової роботи
Відділ ведення Державного реєстру виборців
Центр надання адміністративних послуг
Сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і територій
Архівний відділ
Відділ освіти, молоді та спорту
Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації
Управління соціального захисту населення та праці
Служба у справах дітей, центр сім’ї та молоді, центр обліку бездомних осіб
Відділ охорони здоров’я
Старости територіальної громади у складі виконавчого комітету
Заступник голови громади, як особа, яка входить до складу виконавчого комітету ради, не може бути депутатом будь-якої ради.
Роз'яснення є тут: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0013323-12
Це має бути печатка виконавчого комітету, для її використання старостою під час вчинення нотаріальних дії, а також здійснення державної реєстрації актів цивільного стану.

Доповнимо нашу відповідь коментарями членів експертної групи для невідкладного реагування у вирішенні питань об'єднаних територіальних громад, Олександра Врублевського та Наталії Ключник:
"Староста матиме право здійснювати повноваження, якими його наділяє громада та які чітко зафіксовані у Положенні про старосту. Старости як посадові особи місцевого самоврядування можуть мати печатку.
Це має бути гербова печатка виконавчого комітету, яку староста використовуватиме під час вчинення нотаріальних дії, а також здійснення державної реєстрації актів цивільного стану. Звертаємо Вашу увагу на ту обставину, що відповідно до чинного законодавства, підприємства, установи, організації, господарські об'єднання, суб'єкти підприємницької діяльності, об'єднання громадян, суб'єкти господарювання однієї з інших організаційних форм підприємництва можуть мати тільки по одному примірнику основної каучукової або металевої печатки. Проте, якщо в діяльності зазначених організацій недостатньо використання однієї печатки, то є припустимим – відповідно до наказу, розпорядження або рішення - виготовлення додаткових печаток з цифрами "1", "2" і т.д"
Створення повітів в Україні жодним навіть концептуальним документом не передбачено.
Щодо районного рівня, то він існуватиме у такому вигляді, поки н будуть прийняті інші політичні рішення: закони, зміни до Конституції України.
Щодо останніх напрацювань у цьому питанні, то нещодавно був презентований розроблений Мінрегіоном законопроект «Про засади адміністративно-територіального устрою України».
У законопроекті зокрема зазначено, що система адміністративно-територіальних одиниць залишається трирівневою. При цьому передбачено, що районний рівень має бути більш впорядкований і відповідати європейським стандартам.
«Район - адміністративно-територіальна одиниця проміжного рівня, яка складається з громад, загальна чисельність населення яких складає не менше 150 тисяч жителів. На територіях із щільністю населення менше середньої щільності населення відповідної області район може мати меншу кількість жителів, якщо площа такого району перевищує середню по області. Район є територіальною основою організації та діяльності органів виконавчої влади та органу місцевого самоврядування для надання відповідних послуг, що об’єктивно не можуть бути надані органами місцевого самоврядування територіальних громад, що діють в адміністративно-територіальних одиницях базового рівня у складі району», - йдеться у проекті закону.
Відповідь фахівців проекту DESPRO (http://despro.org.ua/upload/medialibrary/FAQ-2_HR.pdf):
У такому випадку маємо внести до його трудової книжки 2 записи:
1) про завершення ним повноважень сільського голови ради, що увійшла до ОТГ:
- відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад"
повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних
територіальними громадами, що об’єдналися, завершуються в день набуття повноважень сільською,
селищною, міською радою, обраною ОТГ;
- підставою для цього буде рішення ради ОТГ про результати виборів ради ОТГ та визнання її
повноважень, прийняте на першій сесії ОТГ.
2) про обрання його на посаду сільського голови ОТГ:
- відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" повноваження
сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською,
селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання;
- підставою для цього буде рішення ради ОТГ про результати виборів сільського голови ОТГ та
визнання його повноважень, прийняте на першій сесії ОТГ.
Таким чином, у трудовій книжці зазначаємо таке:
1) під наступним за порядком номером:
- у графі "Дата внесення запису" зазначаємо дату проведення першої сесії ОТГ;
- у графі "Відомості про роботу..." зазначаємо "Повноваження ______ сільського голови
завершено, ч. 2 ст. 8 Закону України"Про добровільне об'єднання територіальних громад.";
- у графі "Підстава.." зазначаємо дату та номер рішення ради ОТГ про оголошення результатів
виборів ради ОТГ та визнання повноважень депутатів ради ОТГ;
- засвідчуємо цей запис підписом особи, відповідальної за кадрову роботу сільській раді, яка
увійшла до ОТГ, і її печаткою.
Під наступним за порядком номером зазначаємо:
" ____________ рада (зазначаємо повну назву ради ОТГ - це обов'язково, адже відтепер він буде
працювати на іншу юридичну особу)
- у графі "Дата внесення запису" також зазначаємо дату проведення першої сесії ОТГ;
- у графі "Відомості про роботу..." зазначаємо "Обраний на посаду _________ сільського голови
(повна назва його посади у ОТГ);
- у графі "Підстава.." зазначаємо дату та номер рішення ради ОТГ про оголошення результатів
виборів сільського голови ОТГ та визнання його повноважень;
- засвідчувати цей запис ні підписом посадової особи ради ОТГ, ні печаткою ради ОТГ, не потрібно
(це робиться лише у разі звільнення з роботи).
Цей законопроект не про адмінтерустрій, а лише про його засади. Отже він не відміняє дію закону про добровільне об'єднання громад, а лише вказує, що громади можуть складатися (як є і зараз) з одного чи декількох населених пунктів.

ТОП-17 питань

Децентралізація – це передача значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування. Так, аби якомога більше повноважень мали ті органи, що ближче до людей, де такі повноваження можна реалізовувати найбільш успішно.


Місцеве самоврядування – це коли мешканці в містах, селах, селищах самі господарюють у себе вдома. Люди обирають місцеві ради та їх голів. Їх і вповноважують вирішувати більшість важливих питань.
Органи місцевого самоврядування відповідають за шкільну і дошкільну освіту, охорону здоров’я первинного рівня (поліклініки, фапи), заклади культури, благоустрій – освітлення вулиць, стан доріг, прибирання, громадський порядок і багато інших, важливих повсякденних питань.
Суть реформи: віддати право самостійно вирішувати всі ці питання громадам – мешканцям міст, сіл, селищ.
Було, але дуже обмежене. Щоб зробити щось корисне в своєму місті, місцевій владі треба мати на це кошти. А власних коштів у місцевих влад майже й не було. Ті податки, що сплачували підприємства і люди, які там працювали, чи не повністю забирали в Київ – в держказну. Далі з Києва чиновники вирішували – кому і скільки дати. Часто рішення, чи дати на місцеві потреби гроші – приймали через «відкат». На всіх рівнях – в міністерствах, в обласних адміністраціях, районних.
Насправді в Україні існувало не самоврядування, а корупційна вертикаль. Її щороку зміцнювали. Тож місцеве самоврядування якщо й могло якось діяти, то всупереч системі, а не завдяки їй.
Через децентралізацію влади. Реформа місцевого самоврядування передбачає: право вирішувати – тобто передачу повноважень, і спроможність - тобто передачу коштів громадам. Це буде закріплено і в Конституції України, і у багатьох законах. Це визначить нові правила, як працюватиме система влади.
Слід ліквідувати усі ті надбудови, які створювали, аби лиш централізувати владу й фінанси. Для цього треба змінити багато законів.
Суть перетворень, що пропонує реформа децентралізації: органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування нарешті почнуть займатися властивими для них справами. Й люди отримають можливість творити (через вибори) органи місцевого самоврядування у громаді, районі та області.
Своєю чергою, органи місцевого самоврядування різних рівнів –громади, району, області – отримають повноваження, та під повноваження – необхідні ресурси. Буде запроваджено відповідальність органів місцевого самоврядування перед виборцями за ефективність своєї роботи, а перед державою – за законність.
У старій системі влади багато в регіоні залежало від голови ОДА – «губернатора». Він був абсолютною владою на території регіону. Так само, як практично вся влада в Україні була зосереджена в руках Президента. Дехто вірить , якщо, мовляв, такий голова буде обраний людьми, то все одразу зміниться, і цей керівник дбатиме про людей. Насправді, якщо у будь-кого багато влади, то це не демократія. Так можемо отримати країну не з одним, а з понад двадцятьма князьками у своїх регіонах.
Коли повнота влади переходить на місцевий рівень, на той рівень, який є найближчим до людей, – це і є справжня децентралізація. На вищому рівні (район, далі – область, держава) залишаються лише ті питання, які є спільними для громад. На обласному (регіональному) рівні це спеціалізована медицина, вищі навчальні заклади, дороги обласного значення, напрями регіонального економічного розвитку тощо.
У цьому ж і принципова відмінність передачі повноважень при децентралізації vs федералізації. У децентралізованій унітарній державі є найбільш спроможними два рівні публічної влади: національний, та місцевий. Саме тут принципова відмінність від федеративної держави, де навпаки – домінуючий рівень є регіональний і найбільше повноважень та ресурсів збирають на рівні регіону.Така концентрація призводить до формування регіональних політичних еліт, які не дуже готові для національного рівня, але надто амбітні, щоб залишатися регіональною елітою. Їм здається, що саме вони є більш кваліфіковані, ніж місцеві чи національні еліти, і що саме регіон має все більше перебирати на себе повноважень. Так починається регіональний сепаратизм.
Федералізація означає передачу значних повноважень на рівень регіонів (області), а реформа місцевого самоврядування робить ставку на громади (людей).
Передавати ресурси і повноваження лише на регіональний рівень - ризиковано. Адже так можна відтворити централізовану та корумповану систему влади, тільки на регіональному рівні.
Але є й інші ризики. Побудова влади за федеральним принципом загрожує тим, що місцеві політики можуть роздмухувати сепаратизм. І використовувати задля цього місцевих мешканців, протиставляти людей. Замість того, аби опікуватись благоустроєм на місцях. Найголовніше – федералізація створить проблеми для ухваленні рішень у країні в цілому. Серед федерацій такі приклади є, коли політики блокують одне одного замість пошуку спільного рішення. Сепаратисти є в різних країнах, особливо це характерно для федеративних країн, а також для країн, де регіони мають надмірні повноваження.
Чим більше життєво важливих і дійсно актуальних для людей питань буде виведено за межі політики, тим більше люди виграють і тим стабільніше житиме Україна. Сьогодні важливо створити сильне місцеве самоврядування як основу єдиної стабільної України, а решту питань (мовних, культурних особливостей окремих територій) можна вирішувати поступово шляхом конструктивного політичного діалогу.
Коли формуватиметься перелік повноважень місцевого самоврядування на різних рівнях (громада – район – область), в обговоренні візьмуть участь представники органів місцевого самоврядування, у тому числі, зі східних та південних регіонів країни. Так, як це було, коли формували Концепції реформи.
На обласному та районному рівнях обиратимуть депутатів відповідних рад. Вже ради будуть обирати голів рад, які очолять виконкоми. Така система сьогодні працює в містах. І досить непогано навіть в умовах централізованої влади. Відмінність лиш у тому, що у містах голів мешканці обирають прямим голосуванням. Це виправдано, бо у міських голів (рівень громади) – великий обсяг завдань, а буде ще більший. На рівні району та області, коло завдань буде вужчим. Та й міський голова (голова громади) буде ближче до людей – мешканцям легше його контролювати, тоді як керівників вищого рівня контролюватимуть депутати.
Ні. В цьому полягає одна з важливих рис місцевого самоврядування. На кожному рівні є свої повноваження (завдання, чим займаються). Вони не перетинаються. Ті, хто, відповідає за ремонт доріг обласного значення, не має командувати тими, хто займається місцевими дорогами. В цьому немає потреби. Органи місцевого самоврядування підпорядковуються тільки закону і тим людям, які їх обирають.
За роки незалежності усі ті, хто не хотіли реформувати місцеве самоврядування, говорили, начебто громади не готові взяти на себе управління. Мовляв, нема підготовлених кадрів, на місцях буде хаос і корупція.
Це лиш відмовки.
Подивимося на сусідів в Європі. Практично усюди система влади побудована саме таким чином. І доводить свою ефективність. Чому? Бо якщо проблеми вирішують ті люди, які реально їх відчувають, то вони й зацікавлені в тому, щоб зробити все якнайкраще.
Помилково вважати, що на місцях люди гірші – менш чесні, менш освічені, менш відповідальні, аніж столичні чиновники. Утім, місцеві мешканці справді хочуть розвивати свою громаду (село, селище чи місто) – тож будуть шукати найкращі рішення, а також - вчитись. Ще й самі люди будуть на своїх місцевих обранців тиснути, щоб вони працювали професійно і відкрито. Тому нова система швидко почне сама себе вдосконалювати, залучати нових, грамотних і відповідальних людей. А завдання держави на етапі реформи – допомогти людям на місцях освоїти нові повноваження.
Головними, хто контролюватиме владу на місцях, є самі люди. В законі про місцеве самоврядування обов’язковими нормами є залучення мешканців – членів громад – до роботи спільно. Також має бути закон про місцевий референдум, який, дозволить відкликати депутатів місцевих рад і голів громад. Чим сильнішою буде громада, тим сильнішим буде місцеве самоврядування.
Реформа передбачає створення й державних представництв. Мова йде про невеликі структури, основними функціями яких є контрольно-наглядова (вони стежитимуть за дотриманням законодавства органами місцевого самоврядування) і координаційна (координація роботи органів держвлади на території). Якщо органи місцевого самоврядування приймуть незаконні рішення, голови держпредставництв зможуть зупинити такі рішення і звернутись до суду.
В старій системі органи місцевого самоврядування завжди були на другорядних позиціях. На них покладали відповідальність, але не забезпечували інструментами.
У концепції реформи і у пропозиціях щодо змін в Конституції чітко сказано: повноваження органів місцевого самоврядування мають забезпечити фінансами.
Органи місцевого самоврядування матимуть, зокрема, частку від загальнонаціональних податків (а не тільки дотації). Якщо у місцевої влади через державні рішення виникнуть додаткові витрати, то це теж компенсує держава.
Механізм розподілу податків між органами різного рівня і державою визначать у змінах до Бюджетного кодексу. Ці процеси моделюють спільно з польськими експертами. Фахівцями, які вже робили такі розрахунки для реформи місцевого самоврядування в Польщі.
Реформа не передбачає змін меж областей (регіонів). Змінимо систему управління на обласному рівні.
Якщо говорити про рівень районів і громад, то варто знати: в Україні нерівномірний адміністративно-територіальний поділ. Всього в країні близько 12 000 громад (сіл, селищ, міст), серед яких є навіть громади, де менше ста осіб. Створити повноцінне самоврядування в такому селі неможливо. Тому реформа підштовхне громади до об’єднання.
Будуть стимули саме для добровільного об’єднання невеличких громад. Серед законопроектів, що підготовлені в рамках реформи, - закон про добровільне об’єднання громад і про співпрацю між громадами.
Ці закони визначають механізм, як громади можуть об’єднувати зусилля. Щоб вирішити прості спільні проблеми. А право громад – вирішувати, скористатись цим, чи ні. Та чим більш сильними, спроможними (гроші, ресурси) будуть громади, тим більше функцій зможуть виконувати для мешканців та розвитку своїх територій.
Сьогодні можна лише з жалем говорити, що така реформа не відбулась раніше. У центральної влади не було волі, рішучості і готовності поділитись повноваженнями та ресурсами.
Пострадянські і постсоціалістичні країни, які провели реформу, сьогодні значно випереджають Україну в соціально-економічному розвитку. Завдяки реформі вони включили в роботу те, що є найбільш цінним капіталом будь-якої держави, – інтереси людей. І навпаки прибрали головну перешкоду на шляху успіху та добробуту, – корупцію.
Реформа, яка передбачає передачу в місцеві бюджети частки загальнонаціональних податків, створює економічну зацікавленість громад в розвитку нових виробництв, підтримці бізнесу тощо.
Децентралізація і дерегуляція прибирає штучні перешкоди для бізнесу і підприємницької діяльності – зайві дозволи, інстанції, надмірний контроль. Так країна почне оживати. Окрім того, активні, спроможні та зацікавлені громади – головний рушій на територіальному рівні. Вони стануть підтримкою тих змін, над проведенням яких працює уряд. Тому без реформи місцевого самоврядування всі інші реформи приречені на невдачу – так вже було в попередні роки.
Поглянемо на досвід мешканців Центральної та інших країн Східної Європи. Коли децентралізація проходила у Польщі, падіння економіки на рік становило близько 10%, інфляція – близько 500% на рік. На кордонах стояли тоді ще радянські війська. І все ж Польща зробила цю реформу, а сьогодні готова допомогти українцям повторити успіхи та не припуститись помилок, які були на шляху децентралізації.
Те, що пропонує реформа децентралізації, відповідає потребам громадян України, де б вони не мешкали. Повноцінне місцеве самоврядування покаже перспективи розвитку держави. Дасть можливості кожній людині знайти своє місце і впливати на цю перспективу через участь в житті громади, в тому числі економічному. Головне – це поверне людям відчуття власної гідності та спроможності самореалізовуватись в своїй країні.
Важливо ще, що реформа місцевого самоврядування йде в узгодженні з реформою регіональної політики. Так ініціатива знизу має бути підтримана зверху. Завданням державної регіональної політики є підтримка стратегічних для регіонів проектів. Треба «підтягнути» регіони, які відчувають більш гострі економічні труднощі. Саме створення повноцінного місцевого самоврядування, яке може діяти – це передумова розвитку регіонів якраз з врахуванням їх особливостей.
Також у законопроекті про об’єднання громад сказано, що мають враховуватись історичні, природні, етнічні, культурні та інші фактори. Такі, що впливають на стійкість новоутвореної об’єднаної громади.
Концепцію реформи уряд сформував і схвалив на початку квітня 2014 року.
Вже підготовлені і направлені в парламент пропозиції щодо змін у Конституції України. Конституційні зміни необхідні, адже поки там закріплена нинішня система влади з обласними та районними держадміністраціями, недостатніми повноваженнями і фінансовим забезпеченням громад.
Весь пакет законопроектів напрацьовують і скеровують до Верховної Ради. Закон про співробітництво територіальних громад, а також державний бюджет із значним розширенням дохідної бази місцевими бюджетами, які відповідають баченню реформи, прийняті 2014 року. Також була прийнята Державна стратегія регіонального розвитку 2020. У 2015 році мають бути прийняті всі необхідні закони для реформи, та проведені зміни до Конституції, які забезпечать імплементацію реформи вже з поточного року. Та й зрештою, в кінці року можна буде провести місцеві вибори на новій основі, що забезпечить здійснення управління та розвитку громад і територій обраними місцевими радами, які назначатимуть виконкоми, й нестимуть пряму відповідальність перед громадами.
Після Президента, уряду, експертів з європейських інституцій, слово за парламентом. Критичне значення має позиція народних депутатів. Сьогодні громадянський обов’язок всіх, хто розуміє нагальність реформи місцевого самоврядування в Україні, усіма доступними методами впливати на народних депутатів. Аби ті підтримали реформу. Якщо парламент проголосує відповідні зміни до Конституції і надасть конституційну основу для реалізації реформи, такий парламент виконає історичну місію і ввійде в підручники історії України.