Регіональні консультанти

Офіс реформВідокремлений підрозділ «Центру розвитку місцевого самоврядування» у Вінницькій області

м. Вінниця

вул. Театральна, 20

21050

Левченко Олег

 

Левченко Олег

Директор

M: (38063) 777-0250

E: lgdc.vinnitsa@gmail.com

 

Levchenko Oleh

Director

Драчук Вікторія

 

Драчук Вікторія

Помічник керівника

 

Drachuk Viktoria

Mgt. Assistant

Голуб Наталія

 

Голуб Наталія

Бухгалтер

 

 

Holub Nataliia

Accountant

Гурба Людмила

 

Гурба Людмила

Юрисконсульт

 

Hurba Liudmyla

Legal Advisor

Офіс реформ

Відокремлений підрозділ «Центру розвитку місцевого самоврядування» у Волинській області

м. Луцьк

вул. Драгоманова 1А

43000

Пархом’юк Анатолій  

Директор         

M: (38067) 332-0945     

E: lgdc.volyn@gmail.com

Parkhomiuk Anatolii

Director

Кметь Олена  

Помічник керівника    

 

Kmet Olena

Mgt. Assistant

Іванків Ольга  

Бухгалтер         

 

Ivankiv Olga

Accountant

Офіс реформВідокремлений підрозділ «Центру розвитку місцевого самоврядування» у Дніпропетровській області

м. Дніпро

вул. Європейська, 10А

49000

Тертишна Олена

Директор

M: (38098) 213-5572

E: lgdc.dnipro@gmail.com

Tertyshna Olena

Director

Гапєєв Антон

Помічник керівника

 

Hapieieiv Anton

Mgt. Assistant

Носенко Тетяна

Бухгалтер

 

Nosenko Tetiana

Accountant

Коновалов Віталій

Юрисконсульт

 

Konovalov Vitalii

Legal Advisor

Відокремлений підрозділ «Центру розвитку місцевого самоврядування» у Донецькій області

м. Краматорськ

вул. Дружби, 6

84301

Вівдич Артем

Директор

M: (38099) 040-6086

E: lgdc.donetsk@gmail.com

Vivdych Artem

Director

Онушко Оксана

Помічник керівника

 

Onushko Oksana

Mgt. Assistant

Кошелєва-Клименко Марина

Бухгалтер

 

 

Koshelieva-Klymenko Maryna

Accountant

офіс реформВідокремлений підрозділ «Центру розвитку місцевого самоврядування» у Житомирській області

м. Житомир

вул. Михайлівська, 8/1

10014

Невмержицький Василь

Директор

M: (38067) 762-9271

E: lgdc.zhytomyr@gmail.com

 

Nevmerzhytskyi Vasyl

Director

Сопронюк Юлія

Сопронюк Юлія

Помічник керівника

Soproniuk Yuliia

Mgt. Assistant

Лихотворик Олена

Бухгалтер

 

Lykhotvoryk Olena

Accountant

Сідоров Богдан

Сідоров Богдан

Юрисконсульт

Sidorov Bogdan

Legal Advisor

 

офіс реформ

Відокремлений підрозділ «Центру розвитку місцевого самоврядування» у Закарпатській області

м. Ужгород

вул. Володимира Гошовського (Боженка), 2, 4 пов.

88000

Дем’янчук Іван

Директор

M: (38050) 766-2029

E: lgdc.zakarpattya@gmail.com

Demianchuk Ivan

Director

Дорчинець Яна

Помічник керівника

 

Dorchynets Yana

Mgt. Assistant

Штибель Наталія

Бухгалтер

M: (38050) 339-6968

E: nshtibel@gmail.com

Shtybel Nalaliia

Accountant

Роман Наталія

Юрисконсульт

 

Roman Nataliia

Legal Advisor

Офіс реформ

Відокремлений підрозділ «Центру розвитку місцевого самоврядування» у Запорізькій області

м. Запоріжжя

вул. Бульвар Шевченка, 71А, 4 пов.

69037

Свистун Олександр

Директор

M: (38050) 454-1227

E: lgdc.zaporizhzhya@gmail.com

Svystun Oleksandr

Director

Пугачова Альона

Помічник керівника

 

 

Puhachiova Aliona

Mgt. Assistant

Акуліч Дар'я

Бухгалтер

 

Akulich Dariia

Accountant

Тетяна Гуліян

Юрисконсульт

 

Tetiana Hulian

Legal Advisor

Відокремлений підрозділ «Центру розвитку місцевого самоврядування» у Івано-Франківській області

м. Івано-Франківськ

вул. Галицька, 63А

76019

Панасюк Руслан

Директор

M: (38050) 722-2401

E: lgdc.if@gmail.com

Panasiuk Ruslan

Director

Мельник Галина

Помічник керівника

Melnyk Halyna

Mgt. Assistant

Саміла Оксана

Бухгалтер

 

Samila Oksana

Accountant

Івашків Михайло

Юрисконсульт

 

Ivashkiv Mykhailo

Legal Advisor

Відокремлений підрозділ «Центру розвитку місцевого самоврядування» у Кіровоградській області

м. Кропивницький

вул. Велика Перспективна, 15/7, 1 пов.

25006

Яременко Олег

Директор

M: (38067) 984-6800

E: lgdc.kirovograd@gmail.com

Yaremenko Oleh

Director

Сугар Катерина

Помічник керівника

 

Suhar Kateryna

Mgt. Assistant

Слонєвський Василь

Бухгалтер

 

Slonievskyi Vasyl

Accountant

Ковальчук Юлія

Юрисконсульт

 

Kovalchuk Yuliia

Legal Advisor

Відокремлений підрозділ «Центру розвитку місцевого самоврядування» у Луганській області

м. Сєвєродонецьк

вул. Гагаріна, 78Б

93411

Агібалов Ігор

Директор         

M: (38066) 000-2049

E: lgdc.lugansk@gmail.com

 

Ahibalov Ihor

Director

Ширяєва Марина

Помічник керівника

 

 

Shyriaieva Maryna

Mgt. Assistant

Зінченко Микита

Юрисконсульт               

 

Zinchenko Mykyta

Legal Advisor

Відокремлений підрозділ «Центру розвитку місцевого самоврядування» у Львівській області

м. Львів

вул. Гартмана Вітвера, 14

79008

Андрій Бринь

Директор

M: (38067) 157-4171

E: lgdc.lviv@gmail.com

 

Andrii Bryn

Director

Марія Довгань

Помічник керівника

 

Mariia Dovhan

Mgt. Assistant

 

Наталія Івановська

Бухгалтер

 

Nataliia Ivanovska

Accountant

Бризіцький Максим

Юрисконсульт

 

Bryzitsyi Maksym

Legal Advisor

Відокремлений підрозділ «Центру розвитку місцевого самоврядування» у Миколаївській області

м. Миколаїв

вул. Адміральська, 28/4

54001

Валентин Бойко

Директор

M: (38050) 392-7336

E: lgdc.mykolaiv@gmail.com

Valentyn Boiko

Director

Віталій Федорак

Помічник керівника

 

Vitalii Fedorak

Mgt. Assistant

Тетяна Золотухіна

Бухгалтер

 

Tetiana Zolotukhina

Accountant

 

Офіс реформВідокремлений підрозділ «Центру розвитку місцевого самоврядування» у Одеській області

м. Одеса

вул. Канатна, 72

65012

Молодожен Юлія

Директор

M: +38 067 701 68 57

E: lgdc.odessa@gmail.com

Molodozhen Yuliia

Director

Пашкова Мілєна

Помічник керівника

 

Pashkova Milena

Mgt. Assistant

Варчук Оксана

Бухгалтер

 

Varchuk Oksana

Accountant

 

Римарчук Сергій

Юрисконсульт

 

Rymarchuk Serhii

Legal Advisor

офіс реформВідокремлений підрозділ «Центру розвитку місцевого самоврядування» у Полтавській області

м. Полтава

вул. Лідова, 10, 1 пов., оф.1

36011

Балибіна Ірина

Директор

M: (38050) 924-8155

E: lgdc.poltava@gmail.com

 

Balybina Iryna

Director

Дорошенко Владислав

Помічник керівника

 

Doroshenko Vladyslav

Mgt. Assistant

Хоменко Ольга

Бухгалтер

 

Khomenko Olga

Accountant

Заліський Юрій

Юрисконсульт

 

Zaliskyi Yurii

Legal Advisor

офіс реформ - Рівне

Відокремлений підрозділ «Центру розвитку місцевого самоврядування» у Рівненській області

м. Рівне

вул. Кавказька, 2, 4 пов.

33028

 

Сивий Руслан

Директор

M: (38067) 364-1950

E: lgdc.rivne@gmail.com

Syvyi Ruslan

Director

Мельницька Марія

Помічник керівника

 

Melnytska Mariia

Mgt. Assistant

Своровська Олена

Бухгалтер

Svorovska Olena

Accountant

Волчецький Микола

Юрисконсульт

Volchetskyi Mykola

Legal Advisor

офіс реформ - СумиВідокремлений підрозділ «Центру розвитку місцевого самоврядування» у Сумській області

м. Суми

пл. Незалежності 3/1, 1 пов.

40000

Хоруженко Олександр

Директор

M: (38050) 912-0278

E: lgdc.sumy@gmail.com

 

Khoruzhenko Oleksandr

Director

Панченко Аліна

Помічник керівника

 

Panchenko Alina

Mgt. Assistant

Івашко Андрій

Бухгалтер

 

Ivashko Andrii

Accountant

Лобова Марина

Юрисконсульт

 

Lobova Maryna

Legal Advisor

офіс реформ - ТернопільВідокремлений підрозділ «Центру розвитку місцевого самоврядування» у Тернопільській області

м. Тернопіль

вул. О. Кульчицької, 2, 2-й пов.

46001

Литвинчук Віктор

Директор

M: (38067) 354-2965

E: lgdc.ternopil@gmail.com

Lytvynchuk Viktor

Director

Семеген Наталія

Помічник керівника

 

Semehen Nataliia

Mgt. Assistant

Сенчик Валерій

Бухгалтер

 

Senchyk Valerii

Accountant

Цвігун Ірина

Юрисконсульт

 

Tsvihun Iryna

Legal Advisor

Офіс реформ - ХарківВідокремлений підрозділ «Центру розвитку місцевого самоврядування» у Харківській області

м. Харків

пров. Банний, 1

61003

Баринова Діана

Директор

M: (38097) 670-0100

E: lgdc.kharkiv@gmail.com

Barynova Diana

Director

Кипко Ганна

Бухгалтер

 

Kypko Hanna

Accountant

Фокасієв Дмитро

Юрисконсульт

 

Fokasiev Dmytro

Legal Advisor

Офіс реформ - ХерсонВідокремлений підрозділ «Центру розвитку місцевого самоврядування» у Херсонській області

м. Херсон

вул. Перекопська, 19, 1 пов.

73024

Сілюкова Оксана

Директор

M: (38066) 333-9482

E: lgdc.kherson@gmail.com

Siliukova Oksana

Director

Петренко Тетяна

Помічник керівника

 

Petrenko Tetiana

Mgt. Assistant

Корецька Вікторія

Бухгалтер

 

Koretska Viktoria

Accountant

 

Офіс реформ - ХмельницькийВідокремлений підрозділ «Центру розвитку місцевого самоврядування» у Хмельницькій області

м. Хмельницький

вул. Вайсера 7, 3 пов.

29013

Яцковський Сергій

Директор

M: (38067) 311-4870

E: lgdc.khmelnytsky@gmail.com

 

Yatskovskyi Serhii

Director

Мовчан Вікторія

Помічник керівника

 

Movchan Viktoriia

Mgt. Assistant

Сварний Майя

Бухгалтер

 

Svarnyi Maia

Accountant

Крикун Ольга

Юрисконсульт

 

Krykun Viktoriia

Legal Advisor

Офіс реформ - ЧеркасиВідокремлений підрозділ «Центру розвитку місцевого самоврядування» у Черкаській області

м. Черкаси

вул. Байди Вишневецького, 36/1, 3 пов.

18007

Слинько Сергій

Директор

M: (38067) 473-1152

E:  lgdc.cherkasy@gmail.com

Slynko Serhii

Director

Лелюх Інна

Помічник керівника

 

Leliukh Inna

Mgt. Assistant

Яременко Оксана

Бухгалтер

 

Yaremenko Oksana

Accountant

Даньковська Наталія

Юрисконсульт

 

Dankovska Nataliia

Legal Advisor

Офіс реформ - Чернівці

Відокремлений підрозділ «Центру розвитку місцевого самоврядування» у Чернівецькій області

м. Чернівці

вул. Університетська, 20, 1 пов.

58000

Татарчук Тетяна

Директор

M: (38099) 943-7110

E: lgdc.chernivtsi@gmail.com

Tatarchuk Tetiana

Director

Григорашик Ірина

Помічник керівника

 

Hryhorashyk Iryna

Mgt. Assistant

Тодорук Мар’яна

Бухгалтер

 

Todoruk Mariana

Accountant

 

Чебан Вікторія

Юрисконсульт

 

Cheban Viktoria

Legal Advisor

Офіс реформ - ЧернігівВідокремлений підрозділ «Центру розвитку місцевого самоврядування» у Чернігівській області

м. Чернігів

вул. Святомиколаївська, 12А

14000

Кудрик Ірина

Директор

M: (38098) 232-7702

E: lgdc.chernihiv@gmail.com

 

Kudryk Iryna

Director

Муравйова Олена

Бухгалтер

Muraviova Olena

Accountant

 

Гулий Андрій

Юрисконсульт

 

Hulyi Andrii

Legal Advisor

Відокремлені підрозділи «Центру розвитку місцевого самоврядування» створені на основі Меморандуму між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Українською асоціацією районних та обласних рад, Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад та проекту GIZ.

Центр розвитку місцевого самоврядування діє за сприяння «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку».

Основна діяльність Центру розвитку місцевого самоврядування спрямована на зміцнення спроможності органів влади та місцевого самоврядування на центральному, регіональному та місцевому рівнях для реалізації регіональної політики та реформи децентралізації, покращення надання громадянам місцевих адміністративних послуг.

Центральний офіс, Установа
ustanova.ror@gmail.com

Central Office
 

Олена ТОМНЮК

Голова правління Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»

Тел. 067 618 18 48
lena.tomniuk@gmail.com

 
Кірсанова Юлія

Кірсанова Юлія
Головний бухгалтер

M: (38066) 014-2235
E: yulya.kirsanova@gmail.com

Kirsanova Yuliia
Chief Accountant 

Хохіна Світлана

Хохіна Світлана
Бухгалтер

M: (38050) 389-8493
E: s.hohina@gmail.com

Khokhina Svitlana
Accountant