Пісківська територіальна громада

Пісківська територіальна громада

Пісківська територіальна громада

Центр громади - смт Пісківка

№ з/п

Найменування показника

Значення показника

1.

Чисельність населення станом на 01 січня 2015 р.

8321

у тому числі дітей:

 

дошкільного віку

665

шкільного віку

998

2.

Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади

3

3.

Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, гривень

8089900

у тому числі:

 

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України

6674100

бюджету розвитку

0

базової дотації

1415800

реверсної дотації

0

4.

Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів

157,62

5.

Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування

15

у тому числі:

 

загальноосвітніх навчальних закладів І – ІІІ ступеня

4

загальноосвітніх навчальних закладів І – ІІ ступеня

0

загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня

0

дошкільних навчальних закладів

4

закладів позашкільної освіти

0

закладів культури

5

закладів фізичної культури

0

фельдшерсько-акушерських пунктів

1

амбулаторій, поліклінік

1

лікарень

0

станцій швидкої допомоги

0

6.

Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:

 

правоохоронної діяльності

немає

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав

немає

пенсійного забезпечення

немає

соціального захисту

немає

пожежної безпеки

немає

казначейського обслуговування

немає

7.

7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування

немає

Відомості про територіальні громади

№ з/п

Найменування територіальних громад та населених пунктів,
що входять до їх складу, із зазначенням адміністративного статусу

Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р.

Відстань до потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, кілометрів

 

Пісківська територіальна громада

 

 

 

смт. Пісківка

7012

0

 

с. Раска

152

10

 

Мигалківськатериторіальна громада

 

 

 

с. Мигалки

1157

3

смт Громади Бюджети Водопостачання
Пісківка Пісківська територіальна громада
село Громади Бюджети Водопостачання
Мигалки Пісківська територіальна громада
Раска Пісківська територіальна громада