Малотокмачанська територіальна громада

Малотокмачанська територіальна громада

Малотокмачанська територіальна громада
Центр громади - с. Мала Токмачка

Відомості про територіальні громади:

село Громади Бюджети Водопостачання
Мала Токмачка Малотокмачанська територіальна громада