Слов’янська територіальна громада

Слов'янська територіальна громада
Центр громади - м. Слов'янськ

з/п

Найменування показника

Значення показника

1.

Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р.

125611

у тому числі дітей:

дошкільного віку

4500

шкільного віку

12000

2.

Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади

5

3.

Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, гривень

276048026

у тому числі:

 

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України

157799993

 

бюджету розвитку

19678733

базової дотації

98569300

реверсної дотації

0

4.

Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів

73.27

5.

Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування

 

у тому числі:

 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня

24

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня

6

загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня

0

дошкільних навчальних закладів

32

закладів позашкільної освіти

8

закладів культури

17

закладів фізичної культури

4

фельдшерсько-акушерських пунктів

7

амбулаторій, поліклінік

5

лікарень

5

станцій швидкої допомоги

1

6.

Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:

 

правоохоронної діяльності

є

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав

є

пенсійного забезпечення

є

соціального захисту

Є

Є

є

пожежної безпеки

казначейського обслуговування

7.

Наявність приміщень для розміщення органів місцевої о самоврядування

є

Відомості про територіальні громади:

 

Найменування територіальних громад та населених пунктів, що входять до їх складу, із зазначенням адміністративного статусу

Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р.

Відстань до потенційного адміністративного центру спроможної

територіальної громади, кілометрів

 

Слов'янська міська рада

 

 

1.

місто Слов'янськ

116490

0

 

Андріївська селищна рада

 

 

2.

смт Андріївка

1360

9.8

 

Мирненська сільська рада

 

 

3.

селище Мирне

1536

6.5

 

Билбасівська селищна рада

 

 

4.

смт Билбасівка

6068

9

5.

село Торець

157

11.4