Ладанська територіальна громада

Ладанська територіальна громада

Центр громади - с. Ладан

Найменування показника

Значення показника

1.

Чисельність населення станом на 
1 січня 2015 р.

у тому числі дітей:

8879

1089

дошкільного віку

414

шкільного віку

675

2.

Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади

4

3.

Обсяг доходів (розрахунковий)

спроможної територіальної громади, гривень

6959561

у тому числі:

сформованих відповідно до статті 64

Бюджетного кодексу України

3468061

бюджету розвитку

-

базової дотації

3491500

реверсної дотації

-

4.

Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів

1712,773

5.

Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування

у тому числі:

14

загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня

2

загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня

2

загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня

0

дошкільних навчальних закладів

4

закладів позашкільної освіти

0

закладів культури

2

закладів фізичної культури

0

фельдшерсько-акушерських пунктів

3

амбулаторій, поліклінік

0

Лікарень

1

станцій швидкої допомоги

0

6.

Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:

 

правоохоронної діяльності

2 (50 м2)

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав

2 (50 м2)

пенсійного забезпечення

2 (50 м2)

 

соціального захисту

2 (50 м2)

пожежної безпеки

13ДПРЧ (функціонує)

казначейського обслуговування

2 (50 м2)

7.

Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування

13 (500 м2)

Відомості про територіальні громади:

Порядковий номер

Найменування територіальних громад та населених пунктів, що входять до їх складу, із зазначенням адміністративного статусу

Чисельність населення станом на

1 січня 2015 року

Відстань до потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, кілометрів

1.

Ладанська

6945

 

 

смт Ладан

6300

 

 

с. Подище

645

4

2.

Івковецька

1934

 

 

с. Івківці

992

7

 

с. Голубівка

942

8