Гощанська територіальна громада

Гощанська територіальна громада

Центр громади - селище  Гоща

Найменування показника

Значення показника

1.

Чисельність населення станом на 1 січня 2015 року, осіб

у тому числі дітей:

16087

дошкільного віку

1700

шкільного віку

1596

2.

Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади

21

3.

Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, гривень

21466624

 

у тому числі:

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України

бюджету розвитку

базової дотації

реверсної дотації

 

 

13706884

93858

6539555

-

4.

Площа території спроможної територіальної громади,
кв. кілометрів

272,838

5.

Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування

у тому числі:

85

 

загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня

7

 

загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня

7

 

загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня

4

 

дошкільних навчальних закладів

20

 

закладів позашкільної освіти

5

 

закладів культури

23

 

закладів фізичної культури

1

 

фельдшерсько-акушерських пунктів

15

 

амбулаторій, поліклінік

2

 

лікарень

1

 

станцій швидкої допомоги

1

6.

Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:

 

правоохоронної діяльності

1

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав

1

пенсійного забезпечення

1

соціального захисту

1

пожежної безпеки

1

казначейського обслуговування

1

7.

Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування

так

 

Відомості про територіальні громади:

Порядковий номер

Найменування територіальних громад та населених пунктів, що входять до їх складу, із зазначенням адміністративного статусу

Чисельність населення станом на
1 січня 2015 р.

Відстань до потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, кілометрів

1.

Гощанська селищна рада

5258

 

селище Гоща

5258

-

2.

Симонівська сільська рада

2243

 

село Симонів

1682

4

село Франівка

561

5

3.

Бочаницька сільська рада

1013

 

село Бочаниця

1013

12

4.

Жаврівська сільська рада

582

 

село Жаврів

412

15

село Глибочок

170

16

5.

Дулібська сільська рада

231

 

село Дуліби

231

10

6.

Майківська сільська рада

595

 

село Майків

595

19

7.

Русивельська сільська рада

807

 

село Русивель

635

17

село Пашуки

172

18

8.

Курозванівська сільська рада

1094

 

село Курозвани

1094

4

9.

Федорівська сільська рада

585

 

село Федорівка

585

7

10.

Красносільська сільська рада

1390

 

село Красносілля

538

6

село Чудниця

541

5

село Витків

311

6

11.

Липківська сільська рада

1124

 

село Липки

393

15

село Вовкошів

315

17

село Андрусіїв

320

18

село Дружне

231

17

12.

Синівська сільська рада

1165

 

село Синів

811

3

село Терентіїв

354

2