Бузівська територіальна громада

Бузівська територіальна громада

Центр громади - с. Бузівка

Відомості про територіальні громади:

с. Бузiвка

с. Конельська Попiвка

с. Конельськi Хутори

с. Медувата

с. Конела

с. Безпечна

с. Соколiвка

с. Острожани

с. Зелений рiг

с. Сабадаш