Рівненська територіальна громада

Рівненська  міська  територіальна  громада

Центр громади - місто Рівне

Найменування показника

Значення показника

1.

Чисельність населення станом на
1 січня 2015 р.

у тому числі дітей:

249639

дошкільного віку

10926

шкільного віку

23463

2.

Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади

1

3.

Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, гривень

1074890700

 

у тому числі:

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України

бюджету розвитку

базової дотації (інша додаткова дотація)

реверсної дотації

 

 

407933000

5721400

-

19817000

4.

Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів

58,0

5.

Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування

у тому числі:

108

 

загальноосвітніх навчальних закладів І – ІІІ ступеня

33

 

1

загальноосвітніх навчальних закладів І – ІІ ступеня

 

загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня

2

35

дошкільних навчальних закладів

 

закладів позашкільної освіти*

7

 

12

закладів культури

 

закладів фізичної культури

9

 

фельдшерсько-акушерських пунктів

-

 

амбулаторій, поліклінік**

5

 

лікарень***

3

 

станцій швидкої допомоги****

1

6.

Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:

 

правоохоронної діяльності

так

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав

так

пенсійного забезпечення

так

соціального захисту

так

пожежної безпеки

так

казначейського обслуговування

так

7.

Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування

так

 

 

 

  • - в графу «закладів позашкільної освіти - 7»  включено «закладів позашкільної освіти – 2» та «інших закладів освіти – 5»;

    **- в графу «амбулаторій, поліклінік - 5» включено «поліклінік  - 2», «стоматологічних поліклінік - 2» та «центрів надання первинної медико-санітарної допомоги - 1»;

  ***   в графу «лікарень - 3» включено «лікарень - 2» та «пологових будинків - 1»;

****   в графу «станцій швидкої допомоги - 1» включено «інших закладів охорони здоров’я - 1».

Відомості про територіальні громади:

Порядковий номер

Найменування територіальних громад та населених пунктів,
що входять до їх складу, із зазначенням адміністративного статусу

Чисельність населення станом
на 1 січня 2015 р.

Відстань до потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, кілометрів

1.

Рівненська міська рада:

місто Рівне

249639

-